Ton Hulkenberg

Verzamelgebied

Danziger postgeschiedenis en stempels van voorfilatelie tot eind maart 1945 van het gebied dat eens de Freie Stadt Danzig (1920-1939) omvatte.

Poolse Post in Danzig 1924-1939

lidmaatschappen

Filatelistenvereniging Duitsland: Deutsche Post (DP)

BDPh, Duitsland

Arge Danzig : Rundschreiben, (RS)  Literaturblätter (LB)

Danzig Study Group (USA): Danzig Report (DR)

Arge  deutsche Ostgebiete: Rundschreiben (RS-DOG)

Deutscher Altbriefsammlerverein (DASV): Rundbrief (RB)

Arge Preussen: Preussen Studien (PS)

Nederlandse Academie voor Filatelie: Notities (NOT)

Poststempelgilde: Gildebrief (GB)

The Danzig Studygroup (UK): The Danzig Philatelist (DPh) 2007

AIJP (2007)

Academie Européenne de Philatelie 2011

abonnementen

DBZ (D)

cursussen

Philatelistische Akademie Bayern: Grundkurs 1994, met diploma

Philatelistische Akademie Bayern: Aufbaukurs 1 Stempelkunde

cursus tentoonstellen bij Fil.ver. Amersfoort 1999

Philatelistische Akademie Bayern: Fernkurs Ganzsachen 2010-11

Onderscheidingen

2003: Leon de Raay-medaille 2002 (voor Filatelie artikel Postverdrag tussen F en Pr van 1817)

2005: van Willigen-medaille

Functies

Secretaris van de Filatelistenvereniging Duitsland 1999 tot 2013

Lid van Bondsbibliotheekteam 2002

Stempeldatenverfasser für die Arge Danzig 2005

publicaties

Deutsche Post (DP)

serie:         Zag u dat ook in de literatuur? Verschenen tussen 2/1999 en 3/2004. Een literatuurbespreking in 20 afleveringen uit de Duitse filatelistische bladen.

rubriek:     Een bijzonder Poststuk

DP 1/1999 Een briefkaart uit Alt-Danzig (Rusland)

DP 2/1999 Een geweigerd poststuk

DP 3/1999  Een brief uit 1852 van Danzig naar Reims

DP 4/1999  De zg burgermeestercensuur na WW1 in bezet Duitsland

DP 2/2000  Pakpapierkosten voor opnieuw inpakken van pakket

DP 1/2004  Over een Inflatiekaart Mark-Gulden

DP 1/2005 Verkeerd afgestempelde antwoordkaart uit Dzg

Artikelen

DP 2/1996       Philatelistische Akademie Bayern e.V.

DP 1/1997       Danzig gestempeld dl 3 (deel 1 en 2 zijn als lezing gehouden)

DP 2/1997       De reclamestempels van Danzig

DP 3/1998       Danzig 1932 Luposta

DP 3/1999       Postfrisse luxe met of zonder signatuur? Een topstuk of tweede keus

DP 2/2000      samen met JGE Petersen. Duitsland verzamelen: een scala van mogelijkheden

DP 3/2000       Bahnpostontwikkelingen rond Danzig dl 1

DP 4/2000       Bahnpostontwikkelingen rond Danzig dl 2

DP 1/2001       Bahnpostontwikkelingen rond Danzig dl 3

DP 2/2001       Bahnpostontwikkelingen rond Danzig dl 4

DP 3-4/2002   Over brieven, stempels en stempelen in Pruisen

DP 1/2003       De bondsbibliotheek in Baarn

DP 2/2003       Een brief die geschiedenis schreef

DP 3/2003       De Danziger afscheidsserie dl 1

DP 4/2003       De Danziger afscheidsserie dl 2

DP 1/2004       De Danziger afscheidsserie naschrift

DP 4/2004       Van handschrift tot hoefijzerstempel, een zwerftocht langs de klassiekeDanzigstempels dl 1

DP 1/2005      dl 2

DP 2/2005      dl 3

DP 3/2005      dl 4

DP 4/2005      Keuren, hoe gaat dat, wat kost het, is het nodig!

DP 4/2005      Memel ist frei! Een aanvulling op artikel vav v Oosten

DP 1/2007      De voormalige Freie Stadt Danzig in de oorlogsjaren 1939-45 dl1 (luchtpost)

DP 3/2007      Het “Postinsinuationsdokument” in Pruisen

DP 4/2007      De voormalige Freie Stadt Danzig in de oorlogsjaren 1939-45 dl2 (destempels)

DP 1/2008      Voor minder dan de helft van de prijs naar Bolvia gevlogen

DP 3/2008      From the Baltic Fleet

DP 4/2008      Het Danziger postscheckamt (girokantoor) in Berlijn

DP 4/2008      Een hoogdrukstempel van het girokantoor van Danzig

DP 1/2009      Briefkaarten als Formblatt gebruikt

DP 1/2009      De voormalige Freie Stadt Danzig tijdens de oorlogsjaren 1939-1945 (dl3)

DP 2/2010      Een ansichtskaart met strafport

DP 2/2011      De eencirkel- en tweecirkelstempels van Dzg met Jaar tussen 1833 en 18    

Jubileumboek 2012

Van de uitvinding van de pakketkaart tot de Danziger kurkstempels : de strijd om de opgeplakte zegels

Arge Danzig (D)

RS 1999-185 Ein Ort namens Alt-Danzig in Russland

LB 2001-837 Danziger Maschine-Werbestempel

RS 2005-207 Eine amtlich beschnittene FSD-Ganzsachekarte von 1942

RS 2005-207 Mitteilung der Post von 18-1-1921 (Versandstelle)

RS 2005-208 Das Postscheckamt Danzig in Berlin

LB 2005-847 Postrouten und Postgebühren in bewegten Zeiten (1793-1818)

LB 2006-849 Von der Erfindung der Paketkarte zum danziger Korkstempel

LB 2006-213 Der Postvertrag zwischen Preussen und Frankreich 1817

LB 2007-099 Die Abschiedsserie von Danzig

RS 2008-218 R-Brief aus Danzig-Langfuhr nach den Niederlanden

RS 2008-220 Dienstsiegel von Bolkau als Entwertungsstempel

RS 2008-220 Hochdruckstempel des Danziger Postscheckamt

RS 2009-222 Postanweisung A 41 des DRs als Danzig-Vorläufer- eine Rarität

RS 2011-232 Hohe Frankatur auf einem Brief von Dzg nach Argentinien

RS 2011-232 Vorphilatelistischen Brief von Danzig nach Chicago vom 28.3.1857

LB 2012-166 Die Korrespondenz aus Danzig zwischen dem 1. Januar und November1923

LB 2013-168 Die Daposta 1937 und Ihre Blocks ein Literaturbericht über eine philatelistische Schlagt

Danzig Nyt (DK)

2002            Danzig’s Maskin-reklamestempler (vertaling van Literaturblatt 2001-837)

Danzig Report (USA)

DR 1996-091 The end of the commercial Baltic fleet

DR 1997-095 Justitzbeamten-cancels correction DR58

DR 2000-108 Bahnpost developments around Danzig

DR 2001-113 Where is Alt-Danzig

DR 2002-117 The postal treaty between Prussia and France of 1817

DR 2004-122 Those pesky Vorläufers….again

DR 2004-126 Postal routes and postal rates in stirring times

DR 2005-128 The farewell series of Danzig 1939 and their aftermath

DR 2007-137 The Daposta blocks, a review of a philatelic battle

Danzig Philatelist (Ph)

2007-03 Flown to Bolivia for less than half price

2008-07 Correspondence from Danzig to great Britain in the 18th and 19th centuries

2010-13 From the invention of the parcel card to the cork cancels of Danzig and the battlefor the stamps attached to them

2010/16 Jarmark Gdanski-Danziger Messe 1920

2011/17 A high franking on an airmail cover to Argentinia

2012-23 The cachet BNF Dantzig genuine, fraud or fantasy?

2012-24 Correspondance from Danzig between 1.1.1875 and 11.1923: the age of the Mark

Filatelie (NL)

2000-01 Het einde van de Freie Stadt Danzig, hoogte- en dieptepunten uit de Danzig-filatelie

2002-10  Het postverdrag tussen Frankrijk en Duitsland van 1817

2004-12  Postroutes en posttarieven in woelige tijden

2006-7/8 De afscheidsserie van de Freie Stadt Danzig 1939

2009-01  Het postverkeer van Danzig naar Groot-Brittannië (1700-1875)

2011-06  Post uit Danzig tussen 1.1875 en 11.1923 : het Reichsmarktijdperk

2012-11  Post uit Danzig tussen 1.11.1923 en 1.10.1939: het Danziger Guldentijdperk

Preussen-Studien

2001 085, 088 Zahlenstempel auf Paketbegleitbriefe nach Danzig

2003 094 Zur Thema ‘Mehrfachabstempelungen mit dem Aufgabestempel’

2004-100 Nachverwendeter (1923) Packkammerstempel von Danzig

2007-103 Wass bedeutet Porto reservirt (vraag)

German Philatelic Specialist

2005 The Farewell series of Danzig 1939 in 2 dln

2007  Daposta 1937 and its blocks

Thema

2005-2  De Filatelistische Bibliotheek in Baarn

Oost-Europa Filatelie

2005 nr 4: Commentaar op artikelen van v Oosten tav “Verpoolsing” Duitse stempels na 1945

2011 Nr.4: Over Dienststempels in zuk

Gildebrief

2006-219 Zum Thema der Bezeichnung der Stempel/Stempelformen

2008-225 Die Stempelkunde braucht Spezialisten,Spezialisten brauchen eine eindeutigeNomenklatur

2009-230 Eine Zahlungsanweisung vom Postscheckamt Danzig in Berlin

Notities

2010/38-9 van de uitvinding van de pakketkaart tot de Danziger kurkstempels : de strijd om deopgeplakte zegels

Arge Deutsche Ostgebiete

2012-214 Der Postverkehr zwischen Danzig und GB 1700-1875

Postex 2007 Catalogus

Daposta 1937 en haar blokken een lit.overzicht uit 1937 over een filatelistische veldslag

Germania Journal of the Germania & Colonies Philatelic Soc.

2011-1 From the invention of the parcel card to the cork cancels of Danzig and the battle for thestamps attached to them!

lezingen:

                 Hilversum = Filver. Duitsland

    09- 94:   SLN, een stempellijnnotatie, over een nieuwe stempelvormbeschrijving (Hilversum)

11-02-95:  Danzig gestempeld van voorfilatelie tot Infla (Hilversum)

22-04-95:  Danzig gestempeld van Infla tot 1939 (Hilversum)

     96-97:   Danzig gestempeld 1939-1945 (Hilversum)

         98:     Danzig 1932 Luposta (Hilversum)

17-02-01:  Pakketbegeleidingsbrieven van en naar Danzig 1793-1874 (Hilversum)

24-04-03:  Luchtpost uit Danzig (Hilversum)

23-05-04:  Der Postvertrag zwischen Preussen und Frankreich von 1817 (Hamm-Pelkum)

18-01-05:  Het postverdrag tussen Pruisen en Frankrijk van 1817 (FV Zeewolde)

16-04-05:  Het Postverdrag tussen Pruisen en Frankrijk van 1817 (Contactgrp. Frankrijk, Utrecht)

     01-06:   Postroutes en posttarieven in roerige tijden (FV Zeewolde)

27-01-07:  SLN een stempellijnnotatie (Acad. Utrecht)

2009          Danzig und Germania (Academie)

2009.09.08 Franse entréestempels op post uit Danzig (APS)

2010          De correspondentie tussen Danzig en Groot-Brittannië (Academie)

2010.4.13 De correspondentie tussen Danzig en Groot-Brittannië (APS)        

2010          idem (APS)

2011-01    De post uit Danzig tussen 1.1.1875 en 1.11-1923 deel.1 1875-1920 (APS)

2011-02    De post uit Danzig tussen 1.1.1875 en 1.11-1923 deel.2 1875-1920 (APS)

2011-03    De post uit Danzig tussen 1.1.1875 en 1.11-1923 deel.2 1875-1920 (Baarn)

2011-04    De post uit Danzig tussen 1.1.1875 en 1.11.1923 deel 1 tot 10.1.1923 (Academie)

2012-10    De Post uit Danzig tussen 1.11.1923 en 1.10.1939 dl1 APS

2012-11    De Post uit Danzig tussen 1.11.1923 en 1.10.1939 dl2 APS                        

tentoonstellingen:

Amersfoort-60 jaar-1999: 29 ptn Zilver voor 1-kader ‘Bahnpost rond Danzig’

                                    : 79 ptn Verguld Zilver Rang 3 voor ‘Danzig gestempeld 1817-1945’

Postex-2001:Zilver 27 ptn 1-kader ‘De Freie Stadt Danzig,op zee,in de lucht over de weg en op het spoor’

                    : 67 ptn Vermeil Rang 3 voor  ‘Briefkaarten van de Freie Stadt Danzig’

Postex-2002 : 73 ptn Vermeil Rang 2 voor ‘Danzig gestempeld 1817-1945’

                    : 73 ptn Vermeil Rang 3 voor ‘Briefkaarten van de Freie Stadt Danzig 1920-1939’

Postex-2003 : 36 ptn diamant Rang 3 voor 1-kader ‘Pakketbegeleidingsbrieven uit en naar Danzig’

                     : 27 ptn robijn (zilver) Rang 3 voor 1-kader ‘Luchtpost uit Danzig 1920-1945’  

Gdansk-2004: 400 lat Gdanskiej Ordynacji Pocztowej 5-2004 Propaganda tentoonstelling (diploma)

                       met: ‘Briefkaarten van de FSD’, ‘Danzig gestempeld 1817-1945’ en ‘Het postverdrag tussen Pruisen en Frankrijk van 1817’.

Postex-2006: 89 ptn+ erenprijs Goud voor Twee eeuwen Danziger post (1670-1870).

                    : 85 ptn Goud Rang 3 voor De voormalige FSD en haar postwaarden tussen 1-9-39 en 1-1-40.

Postex-2007:  tgv 25 jaar Fil.ver. Duitsland:

                    : goud 86 ptrn+ erenprijs Rang 2 Twee eeuwen Danziger post, het Groschentijdperk (1680-1875)

                    : goud 83 ptn Rang 3 ‘Pakketkaarten van de Freie Stadt Danzig’

                    : Propaganda De voormalige FSD en haar postwaarden tussen 1-9-39 en 1-1-40.

                    : Propaganda ‘Danzig 50 jaar brieven naar Frankrijk 1793-1848’

Veendam-2008: 92 Ptn Groot-goud Rang 1 Twee eeuwen Danziger Post, het Groschen tijdperk

Postex-2009: Veiligheidsstempels op pakketkaarten uit de Freie Stadt Danzig tussen 1920-1939 Rang 2, 86 ptn goud

Postex-2010: De Danziger Post tussen juli 1875 en november 1923: het RMark tijdperk Rang3 87ptn

Postex 2011 De Danziger Post tussen juli 1875-november 1923: het RMark tijdperk Rang 2 goud 88

Rätia 2011 Chur 3 Jahrhunderten Danziger Post 1590-1875: das Groschenzeitalter rang1 goud 88

Habria 11 Hannover, 3 Jahrhunderten etc. goud 86 pktn

Postex 2012, Danziger post tussen 1.1875 en 10.1923, Het Marktijdperk. Rang1 Grootgoud 91 ptn

Postex 2012, Danziger post tussen 1.11.23 en 1.10.39, Het Guldentijdperk. Rang 3 Goud 83 ptn

Website (Academie)

2006            Strafport ingeklemd tussen twee geldsystemen

2006            Het Danziger girokantoor in Berlijn

Recenties

– Danziger Machinewerbestempel: in Die Ganzsache1/2002 blz 30

– Postroutes en posttarieven in woelige tijden: in Nederland onder de loep,  Arge NL, RB 170 2005

– Van handschrift tot Hoefijzerstempel: in Filatelie 10/2005