Ton Dietz

Filatelistische lidmaatschappen:

 • Filatelistische Vereniging Op Hoop van Zegels te Haarlem (en Maandblad Filatelie)
 • Amsterdamse Postzegel Sociëteit
 • Filatelistenvereniging Duitsland
 • Filitalia
 • Studiegroep Particuliere Postbezorging

Functies in de filatelistische wereld

 • Initiator en Redacteur van de African Postal Heritage Papers (Afrika-Studiecentrum Leiden/Universiteit Leiden, vanaf 2016) https://www.ascleiden.nl/content/african-postal-heritage-aph-papers)
 • Secretaris van Op Hoop van Zegels Haarlem (vanaf 2017)
 • Redacteur van de websitepaginas over de postgeschiedenis van Zuid-Kennemerland op ohvz.nl (vanaf 2018)
 • Bijdrages aan Postzegelblog: https://www.postzegelblog.nl/author/ton-dietz/
 • Lid van de adviescommissie van de KNBF voor de digitalisering (2020-2021) en redacteur van het Advies aan het Bestuur van de KNBF (mei 2021).
 • Voorzitter van de Jury van de Erwin König Prijs van Po & Po (in 2021).

Filatelistische publicaties

Dietz, Ton, 2006, Postzegels als manifestatie van (veranderende) nationale identiteit; Duitsland en Nederland van 1849 tot 2005. Geografie, Jrg 15 nr 1, januari 2006: 12-17. Overgenomen in Deutsche post. Verenigingsblad van de Filatelistenvereniging Duitsland, Jrg 20, nr, april 2007: 10-19. Daarvoor ook aandacht in Collect, zomer 2006: “Nederland-Duitsland: Topper met Tanden”: 14-15

Dietz, Ton, 2006, Postzegels als Identiteitsboodschappers. Een vergelijking van Duitsland en Nederland 1849-2005. Filatelie, september 2006: 596-599.

Dietz, Ton, 2007, Postage Stamps as Manifestations of National Identity. Germany and the Netherlands from 1849 to 2005. Geographische Rundschau. International Edition, Vol. 3 nr 2/2007: 14-19. Hiervoor ook aandacht in Philatelic Exporter The World Stamp Trade Journal January 2008: 32-33 (Albert Boerma: „Stamps identify nationalities“).

Dietz, Ton, 2007, Briefmarken als Ausdruck nationaler Identität: Deutschland und die Niederlande von 1849 bis 2005. Philatelie. 59. Jahrgang, nr 365, November 2007: 44-49.

Dietz, Ton & Dick Foeken, 2008, The iconography of Tunisian postage stamps. In: Dutch windows on the Mediterranean: 25-33 Utrecht: Netherlands Geographical Studies (376). Online: https://pure.uva.nl/ws/files/4128428/61779_293950.pdf

Dietz, Ton, 2012, Op zoek naar nieuwe identiteiten: Duitsland 1949-1959. Jubileumboek 25 jaar Filatelistenvereniging “Duitsland”: 84-87.

Dietz, A.J., 2015, A Postal History of the First World War in Africa and its Aftermath. African Studies Centre Leiden, Working papers 116-119. Online: https://www.ascleiden.nl/content/ascl-working-papers

Dietz, Ton, 2018, Osnabrücker Briefmarken- und Münzensammlerverein feierte 90jähriges Bestehen. Vereinsnachrichten. Verein für Philatelie und Numismatik „Niedersachsen“ Osnabrück, Heft 4/2018: 15-17.

Dietz, A.J., 2016-2020, African Postal Heritage Papers (online:  https://www.ascleiden.nl/content/african-postal-heritage-aph-papers : Nummers 1 t/m 29, 31 t/m 40, 42 t/m 44. In voorbereiding nummers 45 t/m 56. Een aantal nummers met co-auteurs.

Vanaf 2018 vele bijdrages over de Postgeschiedenis van Zuid Kennemerland op: https://ohvz.nl/op-hoop-van-zegels/postgeschiedenis/

En in 2021: Digitale filatelie: een speurtocht in zeven delen:  https://ohvz.nl/digitale-filatelie/. Dit is overgenomen door veel postzegelwebsites en in delen verschenen (en te verschijnen) op de website Postzegelblog: https://www.postzegelblog.nl/author/ton-dietz/