Privacystatement

Wie zijn we

Deze website wordt geëxploiteerd door de Nederlandse Academie voor Filatelie gevestigd te Utrecht, hierna te noemen ‘de Academie’.

Privacy Statement

Tijdens uw bezoek aan deze website kan de Academie persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens door u) als indirect. De Academie zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die de Academie bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacybeleid internet.

Doeleinden van gegevensverwerking

De Academie verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van haar website ten behoeve van het promoten en onder de aandacht te brengen van de filatelie. Eventuele door u zelf verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om te antwoorden op eventuele door u gestelde vragen of om uitvoering te geven op een door u aangevraagd abonnement op de Notities.

Bijzondere persoonsgegevens

De Academie tracht niet via haar internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, straf-rechtelijke gegevens of andere zaken.

Cookies

De Academie gebruikt kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies.

Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt kan u het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken.

Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kunt u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft de Academie de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en de bezochte pagina’s. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan de website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Type cookie

Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.

Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die u hebt bezocht en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionaliteitscookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (zoals het aanvragen van een abonnement op de Notities via de website).

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op de harde schijf van uw computer voor de genoemde doelen en tijdsduur. 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op links naar en internetsites van derden die op de website zijn opgenomen.

Uitoefening van rechten; contact met de Academie

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eventueel eerder via de website aan de Academie heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de secretaris.

Indien u zich eerder heeft aangemeld voor de Notities en als u uw abonnement niet meer wenst te continueren, dan dient u zich hiervoor apart af te melden bij de redactiecommissie.

Indien u vragen heeft over dit Privacy statement dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Wijzigingen Privacy Statement

De Academie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De Academie en persoonsgegevens

De Academie neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) hebben wij aangegrepen om ons programma voor dataveiligheid opnieuw in te richten.