Pim van den Bold

Begin                       

Op 6e verjaardag begonnen met 2 verzamelingen, namelijk Nederland en Overzee  en de hele wereld. Uit een per land opgezette verzamelingen van postzegels met ver­voers­middelen is een  thematische verzameling ´Vervoer´ ontstaan, die in de eerste helft der jaren ´80 is ingeperkt tot het Thema Auto.

Verzamelingen

Nederland en Overzee.                                                       Complete verzameling op hoofdnummers.

May I introduce myself? My name is Automobile.        Thematische verzameling.

Een zeer gespecialiseerde verzameling: “ Opdrukken op postzegels van Nederland en (voormalige) Overzeese Gebiedsdelen” werd in 2002 verkocht.

Publicaties

Het gebruik van filatelistische elementen in de thematische ver­zameling. In: Thematische revue 1987, pag. 59-69    Op verzoek werd een geactualiseerde versie aangeboden voor Thematische revue 1998, pag. 108 t/m 117

Het eeuwfeest van de auto. In: Philatelie 1986 pag. 842-845 en 1987 pag. 20-23.

Hoe toon je je filatelistische kennis in je thema­tische verzameling. In: De Posthoorn 1990, nrs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 en een samenvatting in de “Spe­ci­ale Uitgave” van sept./okt. 1990. De samenvatting werd door Jeugdfilatelie Nederland ook als een aparte brochure uitgegeven. Deze vormde de grond­slag voor verschillende activiteiten die onder de titel “De 12 filatelistische ele­menten” later werden georganiseerd.

Handboek voor de Thematische Filatelie,  208 pag. Wageningen 1990.

Honderd jaar Thematische Filatelie. In: Thema 1992-3, pag. 4-8.

Enkele filatelistische aspecten van de thematische verzameling.  In:’Filate­lie Infor­ma­tief’ pag. 9010-1 t/m 9010-34. Alphen a/d Rijn, 1993

Handbook of Thematic Philately.    215 pag. Limassol 1994.

Regels voor thematische inzendingen bijgesteld. In: Philatelie 1995, pag. 401-405

Samen met Paul (dr. P.J.M.) van Alphen: “De Verzamelaar”, in Psychologie, jaargang 1997, pag. 24 t/m 27

Hoofdstuk Thematische Filatelie in vernieuwde ABC (2001)

Rubriek “Aspecten van de Thematische Filatelie” in Thema februari 2003 t/m september 2008.

De Auto als bron van werkgelegenheid. In tentoonstellingscatalogus Stampkids 2004, pag. 37 t/m 44.

Kleinere publicaties in De Beeldfilatelist, Thema en tentoonstellingscatalogi, o.a. in de Themanifestatie 2002 catalogus. en de Stampkids 2004 catalogus.

50 Tips to improve your thematic collection. Themescene 2004 p. 283-285.

Les Jeux Olympiques d’Amsterdam 1928 (Met Laurentz Jonker) in Opus VIII (jaarboek 2008 van de Europese Academie voor Filatelie), pag.61 t/m 78.

I Giochi Olimpici di Amsterdam 1928 (samen met Laurentz Jonker) in Philasport nr 71 Luglio/Settembre 2009, pag. 4 t/m 11.

Spreiding en evenwicht. In Jubileumnummer Thema (april 2012)

Lidmaatschappen      

Nederlandse Academie voor Filatelie (lidmaatschap alleen na uitnodi­ging)

Europese Academie voor Filatelie (lidmaatschap alleen na uitnodiging)

Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie.

Themaphila, de Belgische vereniging voor thematische filatelie

Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars

Filamobil.

Filatelistische functies           

Lid van de Adviescommissie Juryzaken (ACJ) van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (vanaf ongeveer 1990 eerst lid van de thematische juryadviescommissie, die later opgegaan is in de algemene juryadviescommissie (JAC) die in 2010 werd om­gezet in de ACJ.

Penningmeester van het LOG vanaf 2003

Lid van de kascontrolecommissie van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 2001 – heden.

Eerdere functies

Docent in de cursussen Thematische filatelie die in 80er en 90er jaren door de Bond werden georgani­seerd.

Voorzitter van de organisatiecommissie van Luphi­lex 1993 (1990-1993).

Lid van de filatelistische commissie van Fepapost 1994 (1993 en 1994).

Voorzitter van de organisatiecommissie van Debene­lux 1995 (1993-1995).

Voorzitter van de (tijdelijke) Bondscommissie Maandblad 1998/1999.

Lid van het filatelistisch comité van Amphilex 2002 (1999-2002)

Jury coördinator bij internationale FEPA tentoonstelling Amphilex 2002

Voorzitter van de organisatiecommissie Themanifestatie 2002/Eurothema 2002 (2000-2002).

Lid van het filatelistisch comité van Stampkids 2004.

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor The­matische Filatelie 1992-2004 (bestuurslid vanaf 1991).

Penningmeester van de Nederlandse Academie voor Filatelie (1995-2005).

Jurylid (thematisch, nationaal) 1986 – 2010.

Lid van werkgroep Meerjaren beleidsplan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (2006- 2008)

Jurylid van de `Filatelie verenigingsbladprijzen´ 2006 -2010

Onderscheidingen tentoonstellingen Verzamelingen

Opdrukken Nederland en Overzee: 2 maal nationaal goud, Den Bosch 1984 en Eindho­ven 1985 (plus ereprijs). In Rotterdam 1981 zilver met felicitaties van de jury.

May I introduce myself? My name is Automobile.   Nationaal: 2 maal goud: Hattem 1986 (met ere­prijs) en Kerk- ra­de 1989.

Internationaal:  3 maal groot goud: Toronto 1996, San Francisco, (F.I.P.) 1997, Parijs 1999.  10 maal goud: Londen 1990 (met ereprijs), Nieuw Zeeland 1990, To­kyo 1991 (met ereprijs), Genua 1992, Poznan 1993, Seoul 1994, Singa­pore 1995, Istanbul 1996, Tel Aviv 1998, Johannesburg (met ereprijs) 1998

Op de volgende – niet door de FIP erkende – tentoon­stellingen werd goud met ereprijs be­haald: Mondorf 1985, Wetteren 1986 en Filacept Den Haag 1986

Onderscheidingen tentoonstellingen Literatuur

Handboek voor de thematische filatelie  Nationaal:  Groot verguld zilver (Noordwij­kerhout 1991).                                                                            Internationaal:  Verguld zilver (Genua 1992).

Handbook of thematic philately                Internationaal: Groot verguld zilver (85p), Cyprus 1995

Persoonlijke onderscheidingen

Van de Ven medaille (1990), uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filate­lie.

Van der Willigen medaille (1991), uitgereikt door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver­enigingen.

Spoorenberg medaille (1995), uitgereikt door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen.

Waller medaille (2004), uitgereikt door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver­enigingen.

Erevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie (sinds 2004).

Bronzen medaille van de Nederlandse Academie voor Filatelie (2005)

Ridder in de orde van Oranje Nassau (2006)

Lid van verdienste, uitgereikt door de Koninklijke Bond van Filate­lis­­­ten­­ Verenigingen (2010)