Nummers 31-60

31        De Zeeuwse Beurtvaart/C.F. de Baar, p. 3-32

32        Postduif perikelen/C. Adema, p.4-9

             Poststempels SHS, toonbeeld van nationalisme, deel 1/H. Buitenkamp, p. 10-19

             Aangehouden door Duitschland, 1916-1917/J. Hintzen, p. 20-28

33        Het ontstaan van de Nederlandsche Academie voor Filatelie/H. van der Vlist, p. 3-5

             Napoleons Russische campagne en de veldpost naar Holland van de Tweede Grande Armée/C. Adema,                   p. 6-19

             De invoering en geruisloze verdwijning van de postagentschappen in Nederland 1926-2006/                                         F.S.J.G. Hermse, p. 20-28

             De watersnood van 1953. Posthistorische aspecten in de provincie Zeeland/J. Hintzen, p.29-36

34        Franse Veldpost van de bezette Republiek: 1747-1748/C. Adema, p. 3-10

             De oudste papieren ‘zegels’ ter wereld/C.J.E. Janssen, p. 11-22

             Portvrijdom tijdens de inlijving van Zeeland bij Frankrijk/E.S. Petrusma, p. 23-28

35        Brieven van een Hugenootse galeislaaf 1692 – 1705/C. Adema, p.3-19

             Postwurfsendungen in Duitsland/Adam van der Linden, p.20-36

36        Poststempels SHS, toonbeeld van nationalisme (deel 2)/H. Buitenkamp, p. 3-11

             Zeeuwse postale aspecten van de Tweede Wereldoorlog/J. Hintzen, p. 12-29

             Paul Citroen, postzegelontwerper/C.J.E. Janssen, p. 30-32

37        Postkantoor achter prikkeldraad/J. Groeneveld, p. 3-22

             De Lloyd-Brieven/J. Hintzen, p. 23-32

38/39  De Hollandse trekschuitstempels, een filatelistisch raadsel opgelost/C. Adema, p. 3-14

             Verbindingspost van Grodno/V.T.J.M. Coenen, p. 15-18

             Inflatie in Oostenrijk 1918-1925/F.S.J.G. Hermse, p. 19-28

             Pogingen tot luchtpostvervoer/J. Hintzen, p. 29-40

             Van de uitvinding van de pakketkaart tot de Danziger kurkstempels: de strijd om de opgeplakte                                    postzegels/A. Hulkenberg, p. 41-50

             De verplaatsing van het hoofdgrenskantoor van Thurn en Taxis van Roermond naar Alpen en Pempelfort/                J. Ickenroth, p. 51-56

             Automaatstroken, een ‘vergeten’ verzamelgebied?/C.J.E. Janssen, p. 57-60

             Vijf cent Koningin Wilhelmina type VETH een eenvoudig zegeltje!?/A.J. van der Linden, p. 61-70

             Duitse post tijdens de Eerste Wereldoorlog in een door België geannexeerde strook Noord-Frankrijk/M. van               de Mullen,p. 71-80

             De Franse stempels van een Brabants dorp/J.F.G. Spijkerman, p. 81-86

             De opkomst van het Derde Rijk. De rol van de propaganda in de periode tot het uitbreken van de Tweede                    Wereldoorlog/R.J.A. Verberne, p. 87-100

             Johan J. de Iongh (1915-1999) en het Bossche Huis van Bewaring/H.B.M. van Werkhoven, p. 101-108

40        Postroutes tussen Noordelijke Nederlanden – Italië, deel 1, briefpost via Keulen ca. 1500-1640/C. Adema-                  C.F. de Baar, p.3-26

             Tussen H-NACC en Postduif/J. Hintzen, p. 27-40

41        Van koopmansbode tot postmeester. De internationale brievenposterij in Holland in de 17e eeuw/Kees de                  Baar, p.3-20

             Poststempels SHS, toonbeeld van nationalisme, deel 3/Henk Buitenkamp, p.21-28

42        Geschreven aanduidingen op oude brieven in de Nederlanden/Kees de Baar, p.2-10

             Het ‘Hollande’ type 16 stempel – een posthistorisch raadsel/Frans Jorissen, p. 11-19

             Adams Tattersall’s/Wim Tukker, p.20-28

43        Primo volo transatlanticain formazione di stormo 1930-1931/Paul Daverschot, p. 3-9

             De staatsspoorwegen in Zeeland/ Erik Petrusma, p. 10-28

44        De dubbele naamstempels van 1929/Cees Janssen, p. 1-8

             Kinderen van de Muntel: Joseph en Guus Voets/ Huber van Werkhoven, p. 9-23

45        Horizon labels in Groot-Brittannië/Cees Janssen, p. 1-16

             Over verf en papier voor de Plaatdrukkerij van Joh. Enschedé/Edwin Voerman, p. 17-22

             Waar en waarom vanaf 1759 een stempel “S”/Hotze Wiersma, p. 23-34

46        Geïnterneerd in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog/Kees Adema, p. 1-10

             De ‘Grote Jongens’: de Mercuriusuitgifte van 1929/Ruud Verberne, p. 11-30

47        In Memoriam: Max Plantinga/Van de Academie, p. 1

             Nederland tijdens Wereldoorlog II, Verbroken postverbindingen als gevolg van militaire operaties in                            Europa/Kees de Baar, Kees Adema, p. 3-28

             Incidenten bij het postvervoer rond 1850/Huber van Werkhoven, p. 29-36

48        In Memoriam: Han Vermeulen (1939-2013)/Van de Academie, p. 1

             Frans (de) Bors en portvrijdom in de 18e eeuw/Jan Ickenroth, p. 3-6

             Het ‘Hollande’ type 16 stempel – nieuwe gegevens/Frans Jorissen, p. 7-12

             Filatelistische Briefkaartcorrespondentie naar Hermann Burchardt/Wim Tukker, p. 13-24

49        De VOC op Kaap de Goede Hoop/Kees Adema, p. 1-24

             Verzamelen in oorlogstijd/John Dehé, p. 25-32

             Baron Von Glazenapp/Jan Ickenroth, p. 33-35

50        Als portzegels gebruikte frankeerzegels/Adam van der Linden, p. 1-12

             Postwaardestukken Congo-Vrijstaat (État Indépendant du Congo) deel 1 1886-1897/Luc Selis, p. 13-30

51        De VOC op Kaap de Goede Hoop (vervolg)/Kees Adema, p. 1-4

             Oekraïne, geschiedenis en filatelie/Guy Coutant, p. 5-16

             Postwaardestukken Congo-Vrijstaat (État Indépendant du Congo) deel 2 1897-1908/Luc Selis, p. 17-30

52        Twee eeuwen brieven naar Ierland uit conflictgebieden deel 1/Kees Adema en Kees de Baar, p. 1-24

             Hoe filatelistisch maakwerk kan uitgroeien tot postgeschiedenis/Adam van der Linden, p. 25-29

53        Twee eeuwen brieven naar Ierland uit conflictgebieden deel 2/Kees Adema en Kees de Baar, p. 1-10

54        Onbestelbaar/Kees Adema, p. 1-4

             Het posttreinstempel AMSTERDAM E/Kees de Baar, p. 5-6

             De briefkaartformulieren van Mauritius/Jan van den Berg, p. 7-26

55        Na 40 jaar POSTCODE nog eens terug naar het begin/Jos Stroom, p. 1-73

56        Visa pour date (datumrevisie)/Edwin Voerman, p. 1-4

             De oudste poststempels van Zuidelijk Afrika: de VOC stemepels van Kaap de Goede Hoop/Gerard                               van Welie, p. 5-6

             Cross Channel Mail tijdens de Vrede van Amiens (1801 – 1803)/Willy Vande Wiele, p. 7-26

57        Doel en gebruik van de acht frankeerwaarden van de Nederlandse Olympiadezegels 1928/Pim van den                       Bold, p. 1-78

58        ‘Ongeldige’ frankeringen/Adam van der Linden, p. 1-45

59        Postverkeer van Franse kabeljauwvaarders via Société des Œuvres de Mer 1895 – 1939/Luc Selis, p. 3-24

             De concurrerende Franse scheepspost in de periode 1848 – 1855 door de maatschappij Rostand en                  anderen/H.P. Soetens, p. 25-29

             Laat gebruik van Koningin Wilhelmina type Veth/Adam van der Linden, p. 30-48

60        Verbetering van lokale postvoorziening en postale verhoudingen in 1814/Hotze Wiersma, p. 3-13

             Terug naar 1926/Gert Holstege, p. 14-15

             Het einde van een ‘onwenselijke situatie’/Jeffrey Groeneveld, p. 16-21

             Am 10. Mai 1940. De gevolgen van de Duitse inval voor de postverbindingen tussen Nederland en                                Duitsland/Michael Brekelmans, p. 22-45

             Kruisende correspondentie naar aanleiding van de inval door de Duitsers op 10 mei 1940/Adam van der                    Linden, p. 46-49