Michael Brekelmans

Functies

Redacteur van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars Po & Po.
Bestuurslid / vice-voorzitter Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars Po & Po.

Filatelistische publicaties

Censuur in de meidagen van 1940. In: De Postzak 215, juli 2014, p.60-73

Een kort maar onvrijwillig verblijf.  Post van en aan luitenant kolonel Visser in Duits krijgsgevangenschap, 1942. In: De Postzak 217, p. 171-179

‘Het Heerlensche Roode Kruis deed prachtig werk’. Inlichtingenkaarten uit Heerlen voor een Franse krijgsgevangene. In: De Postzak 218, maart 2016, p.213-227.

Afgekeurd voor militair gebruik. De serie prentbriefkaarten ‘voor soldaat tot generaal’. In: De Postzak 220, februari 2017, p. 343-350

‘Een bijzonder stempel met letters en cijfers’. Bestellersstempels in Nederland. Posthistorische Studies 33. Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars. Arnhem 2017.

Co-auteur van het Handboek Postwaarden sinds 2012.

Lezingen

Het bestellersstempel als “heilzaam middel van controle over het werk der postbestelling”.
Filatelie café, Museum voor Communicatie, 2016

Verzamelgebieden

Nederlandse Censuur

Bestellersstempels

Administratieve stempels

Het gebruik van de Vredespostzegel 1933

Sociale filatelie: berichtgeving over oorlogshandelingen en persoonlijke geschiedenis. Waar posthistorie en geschiedenis elkaar raken 1940-1945.

Onderscheidingen

Van der Willigenmedaille  (2016)

Costerusmedaille (2018)