Lezingen 2023

Tijdens de bijeenkomsten zijn de volgende lezingen gehouden:

Op 25 februari:
Gerard van Welie: Postverbindingen met de Nederlandse Antillen
Ernst Flentge: Sandd 20 jaar Postbedrijf

Op 30 mei 2023:
Joost Meijer: De voorlopige uitgifte van Samos in 1912
Cees Janssen: Totstandkoming zegels Wereld Jamboree 1937

Op 30 september:
Harrie Jans: Plaatsnaamwijzigingen tijdens de puntstempelperiode
Cees Janssen: ontwerp ANVV Zegels 1932

Op 2 december 2023: nog niet vastgesteld