Lezingen 2014

Tijdens de bijeenkomsten zijn de volgende lezingen gehouden:

25 januari 2014: Frans Jorissen over Geschiedenis van de briefkaart (1770 – 1875)

12 april 2014: Fred Boom over Militaire post in de Franse tijd (vervolg)

20 september 2014: John Dehé over Nederlandse censuur in de Eerste Wereldoorlog

22 november 2014: Edwin Voerman over De ontwikkeling van posttarieven en de achterlopende uitgifte van postzegels