Kees de Baar

Lid van:

– Costerus Kapittel

– Nederlandse Academie voor Filatelie

– Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars

– Filatelisten Vereniging Skandinavië

– Studiegroep ZWP

– Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie

Lidmaatschappen van buitenlandse verenigingen:

België

– Koninklijke Antwerpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis (KAKSP)

– KVBP-Antwerpen

Duitsland

– ARGE Niederlande

– Deutsche Altbriefsammler-Verein .

Verzamelingen

– De Zeeuwse brievenposterij

– Internationale briefwisseling van, naar en via Zeeland

– Zeeuwse briefwisseling met de Noordelijke Nederlanden (1550-1800)

– Zeeuwse briefwisseling met de Zuidelijke Nederlanden (1550-1830)

– De brievenposterij in Staats-, Hollands- en Zeeuws-Vlaanderen tot 1852

– De brievenposterij in het departement Zeeland (1800-1830)

– De Zeeuwse Landpost (1745-1845)

– De Zeeuwse beurtvaart (1600-1900)

– Postvervoer in Zeeland (1650-1953)

Filatelistische publicaties

C.F. de Baar

De Vlissingse brievenposterij tot 1809. In: Den Spiegel, jrg. 13 nr. 2, april 1995.

– De Zeeuwse Landpost. In: Notities van de Ned. Academie voor Filatelie, nr.20/21 (1996).

– Het taxeren en cargeren van brieven bij de postuitwisseling tussen de Noordelijke en

   Zuidelijke Nederlanden. In: Notities van de Ned. Academie voor Filatelie, nr.25 (2000).

Briefpostverkeer tussen het gewest Zeeland en de Zuidelijke Nederlanden. In: Notities van de

   Ned. Academie voor Filatelie, nr.27 (2003).

De Zeeuwse beurtvaart. In:Notities van de Ned. Academie voor Filatelie, nr.31 (2006).

Kees de Baar

De brievenposterij in Staats-Vlaanderen. Posthistorische studies nr. 23, 2007

– De postale situatie op Walcheren ten tijde van de Britse invasie in 1809. In: Den Spiegel, Tijdschrift van de

  Vereniging Vrienden van het MuZEEum en het Gemeentearchief, Vlissingen, jrg. 27 nr. 3, juli 2009.

De brievenposterij in het Markiezaat van Bergen op Zoom. Posthistorische Studies, nr.27, 2011

De brievenposterij in Zeeland tijdens de Brits-Franse oorlog (1808-1810). Jubileumboek Hertogpost 2010.

Postroutes tussen de noordelijke Nederlanden en Italië, deel 1. In:Notities van de Ned. Academie voor

   Filatelie, nr.41 (2010)

Van koopmansbode tot postmeester. In:Notities van de Ned. Academie voor Filatelie, nr.41 (2010)

Geschreven aanduidingen op oude brieven in de Nederlanden. In:Notities van de Ned. Academie voor

   Filatelie, nr.42 (2011).

Postkroniek van Zeeland (red.). Uitgave Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds, Vlissingen, 2012.

Stedelijke brievenposterijen [in Zeeland]. In: Postkroniek van Zeeland, Vlissingen, 2012.

Ontstaan van de provinciale postorganisatie [in Zeeland]. In: Postkroniek van Zeeland, Vlissingen, 2012.