Jan van den Berg

Functies:

–          Secretaris van Po&Po 1985 – 1994, tevens redacteur van het              Verenigingsnieuws

–          Lid/Secretaris van de Tentoonstellingscommissie van Po&Po:              POSTMERKEN ’81, ’86, ’91, ‘96

–          Erelid van Po&Po sinds 2001

–          Jurylid postgeschiedenis en postwaardestukken (t/m 2012)

–          Mederedacteur 8e editie Geuzendam’s Catalogus (2008,                        uitgave Po&Po).

Lid van:

–          Hollandia

–          Statuut ‘80

–          Nederlandse Vereniging van Poststukken- & Poststempelverzamelaars (Po&Po)

–          PV Griekenland

–          Studiegroep ZWP

–          Studiegroep Britannia

–          ARGE Niederlande

–          Amsterdamse Postzegel Sociëteit

–          Perfin Club Nederland

–          Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten

Verzamelgebieden:

(PWS = postwaardestukken; IAC’s = Internationale AntwoordCoupons, TTC (hiervan tevens tentoonstellingscollectie)

–          Verhuiskaarten Nederland & OR; ook verhuiskaarten overige landen. Plus verhuizen in het algemeen; niet              alleen beperkt tot PWS.

–          Postzegels, PWS en IAC’s van Griekenland, Kreta en overige Griekse gebieden. TTC 6 kaders van klassieke             Griekse PWS (tot 1900) en TTC 1 kader van Kreta blokkade 1897-1898.

–          Griekenland inflatie periode 1944 op poststuk.

–          Postzegels, perfins en PWS van Ceylon/Sri Lanka.

–          PWS en perfins van Mauritius. PWS alleen briefkaarten en R-enveloppen.

–          Postzegels (gebruikt) van Brise Gemenebest, met voorkeur George VI en Elisabeth II tot ca. 1960.

–          PWS en IAC’s van Israel.

–          PWS Nederland type Lebeau en Veth.

–          Nederlands Indië: langstempels van eo-filatelie t/m Japanse bezetting, Nederlands gezag en Republiek              (TTC; opgebroken).

–          Nederlands Indië: aantekenen en aangetekende waarde.

–          Deutsche Dienstpost Niederlande, vooral stempels en frankeringen (TTC, opgebroken).

–          PWS bezet Polen in WO II; dit betreft met dan alleen PWS Generalgouvernement (TTC, 4 kaders).

–          Briefkaarten Duitsland (PWS) Infla-periode correct gefrankeerd.

–          Briefkaarten (PWS) Kroatië periode 1941-1945 (TTC 4 kaders).

–          Luchtpost routestempels, met voorkeur voor Jusqu‘a, AV2 en OAT (TTC 1 kader van AV2).

–          Swaziland, specialisatie decimale opdrukken 1961 op post- en portzegels en PWS.

–          Postzegels en PWS van Holkar/Indore (Indiase staat).

–          Suriname, specialisatie hulpzegel 2½ cent 1892; NVPH 22, 22a (TTC 1 kader).

–          Nederland: Legioenzegels (TTC 2 kaders) en Winterhulp.

–          Nederland: alles van de Filatelistische Dienst Den Haag.

–          Nederland: censuur Eerste Wereldoorlog.

–          Direct Mail aan artsen (Dear Doctor postcards, TTC 4 kaders) en aanverwante direct mail.

–          Cameroons U.K.T.T., inclusief stempels en opdrukken op Nigeria en Cameroun.

–          Thematisch: Postvervoer en Geld- en Bankwezen.

–          Prentbriefkaarten Postzegeltaal.

Publicaties:

In De Postzak:

–          De Stad en Streekverzameling (#176, 1993).

–          Assepoester, Kerstmis en Mururoa (#181, 1995).

–          Een greep in De Postzak (#183, 1996), een overzicht van 50 jaar Po&Po, ter gelegenheid van POSTMERKEN              ’96.

–          Een bijzondere briefkaart, verzonden uit een tweede klas spoorwagon (#189, 2000).

–          Tarieven en frankeringen van de Duitse Dienstpost Nederland (#191, 2000).

–          Scheidingslijn (#194, 2002).

–          Postagent VanderSteng (#195, 2002).

–          De Adressenkaart: nieuwe vondsten en inzichten (#200, 2005).

–          Vele boekbesprekingen sinds 1993.

In Hermes:

–          De klassieke Griekse briefkaarten (#132).

–          De Griekse briefkaarten type ‘Glorie’ uit 1945/47, (#150 en #151).

–          Een tweetal essays voor Griekse postzegels, (#153).

–          Een briefkaart met een bijzondere bijfrankering (#156).

–          Briefkaart met een verdacht “scheeps”stempel (#160).

–          Boekbespreking: HELLAS Volume V, Postal Stationery 1876-2012 (#159).

Onderscheidingen

–          Costerusmedaille 2005 voor Tarieven en frankeringen van de Duitse Dienstpost Nederland (2000 in De              Postzak)

–          Maandbladprijs voor beste artikel in een verenigingsblad voor: De klassieke Griekse Briefkaarten (uitgereikt              tijdens Postex 2007).