Jan Ickenroth

Interessegebied: Postgeschiedenis van Midden- en Noord-Limburg.

Publicaties:

Catalogi tentoonstellingen Filvero-Reuver

1979 Catalogus Limphilex X:  De Postkoets en de Postverbindingen in de 17e en 18e eeuw in het gebied tussen Venlo en Roermond.

1982 Catalogus Jeuphiler: Het brievenvervoer van de Middeleeuwen tot nu toe in het bijzonder in de streek tussen Roermond en Venlo.

1986 Catalogus Limb. Philatelistendagen: De brievenbussen te Beesel en Reuver in de 19e eeuw. 6 blz.

1991 Catalogus 25 jaar Filvero: Het postkantoor in Tegelen 125 jaar. 11 blz.

2001 Catalogus Limphilex XXXII:  De Post op het Platteland in Limburg  40 blz

1995 Catalogus Mosaphil ’95: Peter van der Vrecken, Postmeester van Maastricht  (17e eeuw) Blz. 25-35.

2005 Catalogus Parkstad-Fila-2005: De Fahrpostagenturen in Venlo, Roermond en Sittard  blz. 52-75

Jaarboeken Heemkundevereniging Maas-en Swalmdal:
Jaarboeken 4-5-6-7-8: Vervoer in Reuver en directe omgeving. 82 blz.

In De Kroetwès-Tijdschrift geschied-en heemkundige kring “Het Land van Thorn” jrg. 14 nr 3. jrg. 15 nr 1 en nr 2: De Post te Thorn (Heel en Wessem) De geschiedenis van de post in het Vorstendom Thorn vanaf de Middeleeuwen

In De Buun Cultuur-Historisch Kwartaalblad voor Venlo, Blerick en Tegelen: De Postdienst in Tegelen

Filatelie april 2006: De Plattelandspost in Limburg

Tijdschrift Koninklijke Antwerpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis nr 157: Het Tarief van 1711

idem, nr 198:  Het Postwezen in Midden-en Noordlimburg in de 17e en 18e eeuw. Verslag van lezing.

Tijdschrift Belgian Postal History nr.11 1995: Het Tarief van 6 Messidor in het Departement de la Meuse Inférieure

idem, nr. 26 Het afstempelen van brieven  in Nederlands Limburg in de Belgische periode 1830-1839 1e deel

idem, nr. 30: 2e deel

idem, nr. 32: De Portlijsten van 1816 Lijsten uitgewerkt door Erik Petrusma.

Tijdschrift KVBP-Studiekring nr. 339 (2004): De Posterijen van Thurn en Taxis in Limburg in de 18e eeuw.  Verslag van lezing.blz. 5-24

De Rijkspost in Limburg-Posthistorische Studies nr. 17 Uitgave Po & Po 1995

(De eigenlijke titel was: Het postwezen in Midden-en Noord-Limburg in de 17e en de 18e eeuw onder invloed van de Rijkspost van Thurn en Taxis)  

Het Reeckenboeck van Johan Bors. Postmeester van Roermond 1678-1702. Kasboek van uitgaven betreffende estafetten. 144 blz. Uitgave in eigen beheer.

Lid van:

– Filvero Reuver

– Nederlandse vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars.

– D.A.S.V.

– Nederlandse Academie voor Filatelie

Onderscheidingen:

Costerusmedaille

Leon de Raay medaille

Essen Prijs

Gouden speld voor éénkader verzameling