Jan Heijs

Verzamelgebied.

Mijn verzamelgebied is “omstreden politieke propaganda” waarvan zo’n 30% Postoorlog is.

Ik verzamel wereldwijd van EO filatelie tot heden incl. vervalsingen van postoorlog.

Ik onderhoud per email contact met verzamelaars over de hele wereld.

Verder verzamel ik Tsjechoslowakije, deels specialistisch, vooral politiek-historisch.

Algemene introductie.

Lid van een tiental verenigingen. Lees een 25 tal bladen. In Amsterdam een leescarrousel opgezet met 12 deelnemers die elkaars bladen lezen. Ik beschik over een eigen bibliotheek.

Tot slot heb ik in 26 jaar (1985-heden) 150 artikelen plaatselijk, nationaal en internationaal gepubliceerd het Nederlands, Duits, Engels Frans en (via het Engels in het) Italiaans.

 Publicaties boeken (in eigen beheer).

 • Postkrieg Spezialkatalog/ catalogue of Postal War 1870-2008, 232 blz., uitgave half sept. 2011, in het Duits en Engels, oplage 500.
 • Postkrieg Spezialkatalog 1948-1994, 174 blz., 1996, oplage 500.

 Artikelen niet filatelistische pers, TV en radio (allen over Postoorlog).

 • TV: Actualiteitenprogramma “Middageditie”, item 7 minuten postoorlog (1996).
 • Radio: Interview Belgische radio (1996) en programma Cappucino (2005)
 • Krant: Nieuws van de Dag en Algemeen Dagblad (1996) en Vrij Nederland (1996) 

Artikelen filatelistische pers.

 1. Algemeen.
 2. Maandblad Filatelie: 17 artikelen “De tandjes van de macht bijten in ….” (minimaal jaarlijks ivm thema voor PR Brievenbeurs, vaak twee keer per jaar. (1987-heden)
 3. Mijn Stokpaardje en Postzegel Revue.
 4. Philatelie (Duits) en Deutsche Briefmarken Zeitung
 5. L’Echo de la Timbrologie (frans)
 6. KNBF digitale nieuwsbrief (vanaf september 2011 maandelijks):
 7. Amsterphila De Philatelist, Amsterdam (1991-2006) en Pv Zeeuws Vlaanderen.
  1. Thematisch.
 8. Thema (NL) en Topical Time (USA) en De Postzegel (B).

Thematische wisselbeker 1997: Prijs beste thematische artikel: “De scherpe tandjes van de politieke propaganda op zegels: thematisch en posthistorisch interessant” in Filatelie. 

 1. Studiegroepen e.d.
 2. Oost-Europa Filatelie, Tsjechoslowakije (NL), Tschechoslowakei (D).
 3. Deutsche Notmassnahmen (D), FG Berlin (D), ArGe DDR (D.)
 4. Catalogus POSTEX 2004:  anti-apartheid.
 5. Grenzenloos (VN-VE verzamelaars (NL)
 6. Vaccari News (digitaal, I.), Cronica Filatelia (I.), La voce del CFRI ( WO II in I. )

Lezingen.

 • Philatelist, Hollandia in Amsterdam, Po&Po, VN/VE, Boxmeer

Tentoonstellingen:.

 • IPHLA 2012, Mainz, catalogus Postkrieg 1879-2008, nov 2012, “Omstreden politieke propaganda”:
 • POSTEX 2006, eenkader, 32 vd 40 punten, rang III.
 • Wagenpost 2005, 3 kaders, 90 punten + ereprijs., rang III
 • Fepapost 1994, propagandadeel, over Duitse verkiezingen.
 • Amsterdam, Dag van de Postzegel, 1993, 76 punten, rang III.
 • Amsterdam, Dag van de Postzegel, 1991, 73 punten = ereprijs, rang III.
 • Jeugdfilatelie: Overloon 1969, Boxmeer 1970, Helmond 1970 (Rang III), Houten 1971, 8e Nationale postzegeltentoonstelling Den Bosch 1970, (Rang II)

Lidmaatschappen.

Elf verenigingen: 2 algemeen, 2 thematisch (NL+B), 7 studiegroepen (2 NL, 5 Duitsland.) 

Bestuurlijke functies.

PR bestuurslid Brievenbeurs (v.a. 2002), voorzitter jeugdvereniging Boxmeer 1969-1971.