Jan Heijs

Verzamelgebied.

Mijn verzamelgebied is “omstreden politieke propaganda” waarvan zo’n 30% Postoorlog is. Ik verzamel wereldwijd van EO filatelie tot heden incl. vervalsingen van postoorlog. Ben ook keurmeester voor Postoorlog in de Duitse VP. Ik onderhoud per email contact met verzamelaars over de hele wereld. Ook via een tweetalige website ( www.postkrieg.info of www.postalwar.info ) met nieuwe postoorlog, artikelen, nieuws over vervalsingen en een discussieforum.

Verder verzamel ik Tsjechoslowakije, deels specialistisch, vooral politiek-historisch.

Algemene introductie.

Lid van een tiental verenigingen. Lees een 25 tal bladen. In Amsterdam een leescarrousel opgezet met 12 deelnemers die elkaars bladen lezen. Ik beschik over een eigen bibliotheek.

Tot slot heb ik in ruim 30 jaar (1985-heden) 300 artikelen plaatselijk, nationaal en internationaal gepubliceerd in het Nederlands, Duits, Engels,  Frans en (via het Engels in het) Italiaans en Hongaars.

 Publicaties boeken (in eigen beheer).

 • Postkrieg Spezialkatalog/ catalogue of Postal War 1870-2008, 232 blz., uitgave half sept. 2011, in het Duits en Engels, oplage 500.
 • Website www.postkrieg.info of www.postalwar.info vanaf 2017
 • Postkrieg Spezialkatalog 1948-1994, 174 blz., 1996, oplage 500.

 Artikelen niet filatelistische pers, TV en radio (allen over Postoorlog).

 • TV: Actualiteitenprogramma “Middageditie”, item 7 minuten postoorlog (1996).
 • Radio: Interview Belgische radio (1996) en programma Cappucino (2005)
 • Krant: Nieuws van de Dag en Algemeen Dagblad (1996) en Vrij Nederland (1996) 
 • Krant van het Duitse leger (2017)
 • Een postoorlogbrief was een van de “100 Objekte der Kalten Krieg” in een tentoonstelling in het Aliiertenmuseum Berlin 2017-2018 plus lezing aldaar
 • 2019 lezing 3-daags symposium “Post-Geschichte-Kommunikation” Berlijn, ontmoeting over rol filatelie bij wetenschap met historici van diverse universiteiten
 • 2019 “Postkrieg, die Propagandazusatzstempel der DDR” 1950-63, in Gerbergasse 4-2019, tijdschrift voor historici en politici deelstaat Thüringen, Duitsland
 • 2020 “Afrika, disputed political propaganda on postage stamps”, website African Study Centre, university of Leiden

Artikelen filatelistische pers.

Algemeen.

 1. Maandblad Filatelie: rond de 25 artikelen “De tandjes van de macht bijten in ….” (minimaal jaarlijks ivm thema voor PR Brievenbeurs, vaak twee keer per jaar. (1987-heden)
 2. Mijn Stokpaardje en Postzegel Revue.
 3. Philatelie (Duits) en Deutsche Briefmarken Zeitung
 4. L’Echo de la Timbrologie (frans)
 5. KNBF digitale nieuwsbrief (vanaf 2011 maandelijks)
 6. Amsterphila De Philatelist, Amsterdam (1991-2006)

Thematisch.

 1. Thema (NL) en Topical Time (USA) en De Postzegel (B)
 2. Thematische wisselbeker 1997: Prijs beste thematische artikel: “De scherpe tandjes van de politieke propaganda op zegels: thematisch en posthistorisch interessant” in Filatelie. 

Studiegroepen e.d.

 1. Oost-Europa Filatelie, Tsjechoslowakije (NL), Tschechoslowakei (D).
 2. Deutsche Notmassnahmen (D), FG Berlin (D), ArGe DDR (D.)
 3. Catalogus POSTEX 2004:  anti-apartheid.
 4. Grenzenloos (VN-VE verzamelaars (NL)
 5. Vaccari News (digitaal, I.), Cronica Filatelia (I.), La voce del CFRI ( WO II in I. )
 6. Elasca (Latijns Amerika groep in Europa), Südostphilatelie (D), Vietnam (USA)
 7. USCA post (USA)
 8. Middle East Philatelic Bulletin (MEP)

Lezingen.

 • Philatelist, Hollandia in Amsterdam, Po&Po, VN/VE, Boxmeer, Haagse postzegelvereniging, Jo Toussainttoernooi 2017 (2e), Aliiertenmuseum Berlin 2017, Verenigingen NL-D-GB van Tsjechoslowakije verzamelaars (2017)

Tentoonstellingen:.

  • Stockholima 2019, www.postkrieg.info of www.postalwar.info , Goud
  • Stockholmia 2019, Catalogus Postkrieg 1870-2008, verguld zilver
  • IPHLA 2012, Mainz, catalogus Postkrieg 1879-2008, nov 2012, 78 punten, rang I
  • Rossia 2013, Moskou (buiten mededinging)

            “Omstreden politieke propaganda”:

  • POSTEX 2006, eenkader, 32 vd 40 punten, rang III
  • Wagenpost 2005, 3 kaders, 90 punten + ereprijs., rang III
  • Fepapost 1994, propagandadeel, over Duitse verkiezingen
  • Amsterdam, Dag van de Postzegel, 1993, 76 punten, rang III
  • Amsterdam, Dag van de Postzegel, 1991, 73 punten = ereprijs, rang III
  • Jeugdfilatelie: Overloon 1969, Boxmeer 1970, Helmond 1970 (Rang III), Houten 1971
  • 8e Nationale postzegeltentoonstelling Den Bosch 1970, (Rang II)

Lidmaatschappen.

Elf verenigingen: 4 algemeen (RPSL, AJIP, Amsterdamse Postzegel Sociuëtiet, PZV Diemen), 2 thematisch (NL+B), 7 studiegroepen (2 NL, 5 Duitsland.) 

Bestuurlijke functies.

 • Voorzitter Nederlandse Academie voor Filatelie (v.a. 2023)
 • PR bestuurslid Brievenbeurs (v.a. 2002)
 • PR bestuurslid Winterstamps v.a. 2019
 • voorzitter jeugdvereniging Boxmeer 1969-1971