Jacques Spijkerman

Filatelistische activiteiten

  • Bestuurslid (secretaris, redacteur, vice-voorzitter) van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, 1996-2017
  • Redacteur van De Postzak en de reeks Posthistorische Studies, alsmede van de gelegenheidsuitgaven en catalogi uitgegeven door Po & Po
  • Secretaris kandidatencommissie Nederlandse Academie voor Filatelie
  • Redacteur van de rubriek Postwaardestukken in het Nederlands Maandblad voor Filatelie, 1994-2011 en 2015-2018
  • Redacteur van Novioposta (orgaan van de Filatelistenvereniging Noviopost, Nijmegen)
  • Grafisch verzorger van Thema (orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie)

Verzamelgebieden:

  • De postgeschiedenis van Waalwijk en Midden-Langstraat
  • Postwaardestukken Nederland, met name de verhuiskaarten
  • Postwaardestukken Groot-Brittannië, vooral de luchtpostbladen
  • Pakketzegels Nederland