Hotze Wiersma

Specialisme

Voorfilatelie Nederland met bijzondere belangstelling voor:

-  Plattelandspost voor 1850

-  Grensoverschrijdend postverkeer voor 1811

Publicaties

Postmerken en Postinrichtingen (PEP) deel 1,2006 (coördinator van de werkgroep postgeschiedenis van Po & Po)

Po & Po

1811-1850: portvrijdom, ook voor postambtenaren?                        De Postzak 197

Brievenvervoer door de posterijen in samenwerking met …?          De Postzak 199

Speciale hulpkantoren met bijzondere stempels 1850-1875            De Postzak 200

Stempels van de Franse firma Masson voor de Nederlandse post  De Postzak 204

 (dit artikel is in het Engels in ASNP in Amerika verschenen)