Gerard van Welie

Collecties:

Nederland emissie 1852

Waaronder proeven, gebruikt en ongebruikt, blokken, brugparen, plaatreconstructies, stempels en poststukken naar binnen- en buitenland

Maar één keer tentoongesteld:

Hanzepost 2008, Kampen rang III:  goud met ereprijs NBFV (eerste prijs, een kunstwerk/beeldje)

Zal nieuw opgezet en dan verder tentoongesteld worden

Telegrafie in Nederland

Geschiedenis van de telegrafie, telegramzegels en stempels

Nationale tentoonstellingen:

Alphilia 1996, Alphen aan den Rijn: Groot zilver met ereprijs

Veendamphila 1998, Veendam: zilver

Postex 2007, Apeldoorn: goud

Veendamphila 2008, Veendam: goud

Passie voor Postzegels, 80 jaar NVPH, 2008, ’s-Hertogenbosch: op uitnodiging

Deze collectie wordt nu opgezet om internationaal te exposeren

Postgeschiedenis van Zwolle

Voornamelijk voorfilatelie

Alleen zonder jurering tentoongesteld op propagandatentoonstellingen in Zwolle

Website over het onderwerp, zelf gebouwd met illustraties uit eigen collectie:

Internationale literatuurtentoonstelling IPHLA 2012: zilver

Bestemming Insulinde

Poststukken uit de hele wereld naar Nederlands Indië vanaf de VOC tijd tot 1900.

Is nog niet opgezet en tentoongesteld, dat is wel de bedoeling.

Denemarken klassiek

Postzegels, stempels en tarieven

(voor het eerst in Nederland collectie opgezet naar de tarieven)

Nationale tentoonstellingen

Philex 1984, Eindhoven : Groot verguld zilver

IJsselpost 1986, Hattem : Verguld zilver

Denemarken, typologie poststukken en posttarieven 1851-1900

Nu in postgeschiedenis klasse

Nationale tentoonstellingen:

Mokumpost 1987, Amsterdam: Verguld zilver

Groningen 1990: Verguld zilver

Omnifila 1991, Emmeloord: Verguld zilver

Leer 1994, Duitsland: goud

Postex 2006: op uitnodiging NFV Skandinavië

Internationale en wereldtentoonstellingen:

Stockholmia 86, Stockholm: FIP: verzilverd brons (toen was ik 31 jaar!)

Hafnia 87, Kopenhagen: FIP: verzilverd brons

Filacept 1988, Den Haag: Groot zilver

Faeroer

Postgeschiedenis en stempels

Nationale tentoonstellingen:

Amsterphila 1979, Amsterdam: brons

Veendamphila 1983, Veendam: Verzilverd brons

Eiland Man

Postgeschiedenis en stempels

Nationale tentoonstellingen:

IJsselpost 1986, Hattem : Verzilverd brons

Particuliere postzegels

Postzegels, ook op poststuk, en postwaardestukken uitgegeven door andere organisaties dan de officiële postdienst, waaronder stadspost, spoorwegen en scheepvaartmaatschappijen.

Niet tentoongesteld

Nederland en koloniën 1852-1940

Compleet, aangevuld met vele interessante poststukken, stempels, proeven, typen en tandingen, plaatreconstructies, variëteiten en andere interessante stukken.

Niet tentoongesteld.

Automaatzegels hele wereld

Niet tentoongesteld.

Vervalsingen hele wereld

Niet tentoongesteld.

Publicaties:

Het Noorderlicht, orgaan van de Nederlandse Filatelistenvereniging Skandinavië

Diverse artikelen, o.a. over voorfilatelie en postgeschiedenis van Denemarken en Faeroer.

Bekroning: Noorderlicht trofee 1990 toegekend voor het beste artikel in Het Noorderlicht: “Denemarken, aanduidingen op voorfilatelistische brieven” (jury: A. Boerma, redacteur Maandblad Filatelie, J. Vellekoop  en J.C. ter Welle)

Sassenpepertjes, orgaan van IV Philatelica Afdeling Zwolle en vanaf 1992 van Postzegelvereniging Zwolle:

Vele artikelen, minstens 50 over verschillende onderwerpen, o.a. particuliere post, postgeschiedenis Zwolle in vele afleveringen, telegramzegels, klassiek Nederland

Website Postgeschiedenis van Zwolle http://members.home.nl/van.welie/Zwolle.html

Internationale literatuurtentoonstelling IPHLA 2012: zilver

Adviezen en informaties verstrekt voor o.a. PEP 1 (Zwolle) en PEP 2 (telegraafstempels) en voor catalogus Passie voor Postzegels, 80 jaar NVPH, ’s-Hertogenbosch 2008 (telegramzegels)

Vele lezingen gegeven in de regio Zwolle.

Bestuurlijke activiteiten:

Penningmeester IV Philatelica afdeling Zwolle vanaf 1980-1988

Voorzitter van IV Philatelica afdeling Zwolle 1988-1992

Voorzitter van IV Philatelica regio Oost

Lid algemeen bestuur van IV Philatelica

Oprichter en voorzitter Postzegelvereniging Zwolle 1992-1999

Redacteur Sassenpepertjes, orgaan van Postzegelvereniging Zwolle 1995-1999

Redacteur catalogi alle postzegeltentoonstellingen in Zwolle vanaf 1980

Secretaris organisatie en filatelistisch comité Hanzephilex 1980

Secretaris filatelistisch comité nationale postzegeltentoonstelling IJsselpost 1986

Voorzitter organisatie Oranjebeurs in Zwolle (3500 bezoekers)

Voorzitter organisatiecomité propagandatentoonstelling Hobby en Filatelie 1998, Zwolle en organisatie Bondsdag en jaarvergadering 1998 KNBF in Zwolle

Bondsspeld NBFV in zilver toegekend in 2002 voor o.a. bestuurlijke  activiteiten.

Lid van verenigingen:

Postzegelvereniging Zwolle

Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars

NFV Skandinavië

Studiegroep Zuidwest Pacific (ZWP)

Arge Niederlande

Københavns Philatelist Klub (KPK)