Arie Zonjee

Verzamelgebieden

Nederland, Ned. Indië, Ned. Gebieden, Indonesië, België, Luxemburg,  Frankrijk, Oostenrijk, Oud  Duitse Staten, Oud  Ital. Staten, Ottomaanse Rijk, Turkije, Oost Europa.   

Bijzondere Expertise

Nederlandse Postgeschiedenis, Nederlandse Postwaardenstukken, Belgische Postgeschiedenis.

Functies in de Filatelie

Postzegelvereniging Castricum: bestuurslid, commissaris filatelie, lid nalatenschapcommissie.

Filamanifestatie 2014:   bestuurslid, lid tentoonstellingscommissie, lid jurycommissie.

KNBF:   Regio 3 bestuurslid,   jeugd jurylid cat.1,   jurylid traditioneel cat.1, jurylid postgeschiedenis cat.1,  jurylid postwaardenstukken cat.2,   Asp. Jurylid fiscale filatelie. Voorzitter Advies Commissie Juryzaken der KNBF.

Lidmaatschappen

Postzegelvereniging Castricum, Op Hoop van Zegels te Haarlem,  Contact schept Kracht,Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars, Amsterdamse Postzegel Sociëteit,Arbeitsgemeinschaft Niederlande e.V., Royal Philatelic  Society Londen.

Publicaties

Verenigingsnieuws  PVCastricum:  Een brief uit Uitgeest.

Filatelie maart 2013:   Nieuwe vondst, Extra bestelling luchtpostcorrespondentie.                             

Met de meeste spoed en promptitude:   Het standaardwerk Ned. Expresse

Cornelis Czn. van Uitgeest: Hoofdstuk 2  Handel en nijverheid van de uitgeester

Tentoonstellingsdeelname en bekroningen

Filamanifestatie       2008    Heerhugowaard   Cat.3       80ptn.       goud.

Veendamphila 5      2008    Veendam              Cat.2       79ptn.       groot vermeil.

Ratia                       2011    Chur                      Cat.1       80ptn.       gross vermeil.

Salon du Timbre     2012    Parijs                     Internat.  77ptn.       grand argent.