Jacques Spijkerman

Filatelistische activiteiten

-          Bestuurslid (secretaris, redacteur, vice-voorzitter) van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, 1996-2017

-          Redacteur van De Postzak en de reeks Posthistorische Studies, alsmede van de gelegenheidsuitgaven en catalogi uitgegeven door Po & Po

-          Secretaris kandidatencommissie Nederlandse Academie voor Filatelie

-          Redacteur van de rubriek Postwaardestukken in het Nederlands Maandblad voor Filatelie, 1994-2011 en 2015-

-          Redacteur van Novioposta (orgaan van de Filatelistenvereniging Noviopost, Nijmegen)

-          Grafisch verzorger van Thema (orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie)

Verzamelgebieden:

-          De postgeschiedenis van Waalwijk en Midden-Langstraat

-          Postwaardestukken Nederland, met name de verhuiskaarten

-          Postwaardestukken Groot-Brittannië, vooral de luchtpostbladen

-          Pakketzegels Nederland