Jacques Spijkerman

Filatelistische activiteiten

-        Vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po & Po)

-        Redacteur van De Postzak en de reeks Posthistorische Studies, alsmede van de gelegenheidsuitgaven en catalogi uitgegeven door Po & Po

-        Secretaris kandidatencommissie Nederlandse Academie voor Filatelie

-        Redacteur van de rubriek Postwaardestukken in het Nederlands Maandblad voor Filatelie (1994-2011)

-        Redacteur van Novioposta (orgaan van de Filatelistenvereniging Noviopost, Nijmegen)

Verzamelgebieden

-        Postgeschiedenis van Waalwijk, Baardwijk en Besoijen

-        Postwaardestukken Nederland

-        Postwaardestukken Groot-Brittannië, vooral de luchtpostbladen

Pakketzegels Nederland