Henk Hospers

Publicaties

- Gummistempels, korte proef, interessant verzamelgebied, NMPh., 6-1993, pag. 403-08

Door het maandblad is hiervoor de Leon de Raay medaille toegekend.

- Een nog onopgelost mysterie: Den Dolder, NMPh., 11-1993, pag. 720-21

- Frankering bij abonnement, van 1892 tot 1940, 1x3 en 3x1, Ph.Ver. Rotterdam, 2000, pag. 69-88

- Plaat- en etsingnummers: het verzamelen waard, NMPh. 7-8/2002, pag. 598-99

- Handboek plaat- en etsingnummers, 2001-06, Ruim 1.000 pagina’s (16 uitgaven).

Door de bond is hiervoor de Van der Willigen medaille toegekend.

- Handboek plaat- en etsingnummers, Ned.-Indië en Nw. Guinea, 3 uitgaven, 2006

- Na 100 jaar een nieuwe, perforatie ontdekt?, NMF, 7-8/2008, pag. 520-22

- Noodstempels 1945: Een nog onontgonnen gebied, NMF, 9/2008, pag. 596-97

- De 3-gaats roltanding: exclusief en onderbelicht, NMF, 5/2009, pag. 354-360

- Studiegroep velrandbijzonderheden publiceert nieuwe handboeken, NMF, 6/2009, pag. 426-428

- In te vorderen geld(en) door PTT, NMF, 12/2010, pag. 824-830