John Dehé

Lid van:

Nederlandse Academie voor Filatelie

Purmerender Postzegel Ruilclub (voorzitter)

De Posthoorn, Zaanstreek (coördinator evenementen)

Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie

Nederlandse Vereniging voor Poststukken en Poststempelverzamelaars

 

Verzamelaar van posthistorie Zaanstreek-Waterland.

Thematisch:

Zaanstreek-Waterland

Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog

De Stelling van Amsterdam

Filatelistische publicaties:

Boeken

- Loont den bode. De geschiedenis van de post in Purmerend, de Beemster en De Rijp. 1997.  (Hiervoor de Van der Willigen-medaille ontvangen)

- Trekschuiten rond Edam. Twee eeuwen openbaar vervoer in Waterland. Historische reeks  Oud Edam, nr. 3. 2000.

- Kaasmakers! Honderd jaar Cono Kaasmakers. 2001.

- Veertig poststukken. Over de geschiedenis van de post in Waterland en Zaanstreek. 2002.

- Purmerend, van marktstad naar woonstad. Uitgave Purmerends Museum 2004.    Hierin enkele hoofdstukken van mijn hand.

- “Een slaafsch en ongezond bedrijf”. De geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland,1630-1880. Dissertatie 2005. In hoofdstuk 4 staat het postvervoer centraal.

- Onderweg in een land van wind en water. Deel 2 in de reeks Waterland, waar blijft de tijd,Waanders 2009.

- Purmerend in vijftig portretten. Geschiedenis 600 jaar stad. 2010. Eindredactie en enkele hoofdstukken.

- In voorbereiding 2012, t.g.v. 400 jarig bestaan Beemster

* Geschiedenis van de Beemster (enkele hoofdstukken)

* De Purmerenderweg: toegang tot de marktstad

* Zuidoostbeemster, meer dan een chagrijnenbuurt

Artikelen (selectie)

- Postvervoer per trekschuit in Waterland. Postzak 186, december 1997.

- De Chinese Muur in je achtertuin, Thema april 2010.

- Driehonderd jaar Waterlandse postgeschiedenis. Ca. 50 artikelen in Nieuwe NoordhollandseCourant, november 1998-december 1999.

- Uit de postgeschiedenis van Purmerend, ca. 40 afleveringen in periodiek PurmerenderPostzegel Ruilclub, 1995-2000

- Afgestempeld. 25 artikelen waarin de geschiedenis van Waterland verteld wordt aan de handvan filatelistisch / thematisch materiaal, Nieuwe Noordhollandse Courant, september 2004 - maart 2005.

- Over stempels brieven en tarieven, ca. 100 afleveringen in periodiek Purmerender PostzegelRuilclub,  2000-heden

- Catalogus Saenphilex 2003, eindredactie + artikelen, o.a. over de posthoorn.

- Jubileumboekje 2007, Purmerender Postzegel Ruilclub, eindredactie + artikel over Stellingvan Amsterdam, thematisch

- Jubileumboekje 2008, De Posthoorn, Zaanstreek, eindredactie + artikelen raketpost enZaanstreek thematisch.

- Catalogus Filamanifestatie 2008, “Zet Noord-Holland in een kader”, eindredactie + artikelen

- Wij lazen voor U, Nederlandstalige tijdschriften, Maandblad Filatelie, vanaf oktober 2009.

- Veilingnieuws, Maandblad Filatelie, vanaf 2009.