Kees de Baar

Lid van:

- Costerus Kapittel

       - Nederlandse Academie voor Filatelie

       - Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars

       - Filatelisten Vereniging Skandinavië

       - Studiegroep ZWP

- Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie

 

Lidmaatschappen van buitenlandse verenigingen:

België

       - Koninklijke Antwerpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis (KAKSP)

       - KVBP-Antwerpen

Duitsland

       - ARGE Niederlande

       - Deutsche Altbriefsammler-Verein .

 

Verzamelingen

- De Zeeuwse brievenposterij

- Internationale briefwisseling van, naar en via Zeeland

- Zeeuwse briefwisseling met de Noordelijke Nederlanden (1550-1800)

- Zeeuwse briefwisseling met de Zuidelijke Nederlanden (1550-1830)

- De brievenposterij in Staats-, Hollands- en Zeeuws-Vlaanderen tot 1852

- De brievenposterij in het departement Zeeland (1800-1830)

- De Zeeuwse Landpost (1745-1845)

- De Zeeuwse beurtvaart (1600-1900)

- Postvervoer in Zeeland (1650-1953)

 

Filatelistische publicaties

C.F. de Baar

- De Vlissingse brievenposterij tot 1809. In: Den Spiegel, jrg. 13 nr. 2, april 1995.

- De Zeeuwse Landpost. In: Notities van de Ned. Academie voor Filatelie, nr.20/21 (1996).

- Het taxeren en cargeren van brieven bij de postuitwisseling tussen de Noordelijke en

   Zuidelijke Nederlanden. In: Notities van de Ned. Academie voor Filatelie, nr.25 (2000).

- Briefpostverkeer tussen het gewest Zeeland en de Zuidelijke Nederlanden. In:Notities van de

   Ned. Academie voor Filatelie, nr.27 (2003).

- De Zeeuwse beurtvaart. In:Notities van de Ned. Academie voor Filatelie, nr.31 (2006).

Kees de Baar

- De brievenposterij in Staats-Vlaanderen. Posthistorische studies nr. 23, 2007

- De postale situatie op Walcheren ten tijde van de Britse invasie in 1809. In: Den Spiegel, Tijdschrift van de

  Vereniging Vrienden van het MuZEEum en het Gemeentearchief, Vlissingen, jrg. 27 nr. 3, juli 2009.

- De brievenposterij in het Markiezaat van Bergen op Zoom. Posthistorische Studies, nr.27, 2011

- De brievenposterij in Zeeland tijdens de Brits-Franse oorlog (1808-1810). Jubileumboek Hertogpost 2010.

- Postroutes tussen de noordelijke Nederlanden en Italië, deel 1. In:Notities van de Ned. Academie voor

   Filatelie, nr.41 (2010)

- Van koopmansbode tot postmeester. In:Notities van de Ned. Academie voor Filatelie, nr.41 (2010)

- Geschreven aanduidingen op oude brieven in de Nederlanden. In:Notities van de Ned. Academie voor

   Filatelie, nr.42 (2011).

- Postkroniek van Zeeland (red.). Uitgave Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds, Vlissingen, 2012.

- Stedelijke brievenposterijen [in Zeeland]. In: Postkroniek van Zeeland, Vlissingen, 2012.

- Ontstaan van de provinciale postorganisatie [in Zeeland]. In: Postkroniek van Zeeland, Vlissingen, 2012.