Jan van den Berg

Functies:

-          Secretaris van Po&Po 1985 – 1994, tevens redacteur van het Verenigingsnieuws

-          Lid/Secretaris van de Tentoonstellingscommissie van Po&Po: POSTMERKEN ’81, ’86, ’91, ‘96

-          Erelid van Po&Po sinds 2001

-          Jurylid postgeschiedenis en postwaardestukken (t/m 2012)

-          Mederedacteur 8e editie Geuzendam’s Catalogus (2008, uitgave Po&Po).

Lid van:

-          Hollandia

-          Statuut ‘80

-          Nederlandse Vereniging van Poststukken- & Poststempelverzamelaars (Po&Po)

-          PV Griekenland

-          Studiegroep ZWP

-          Studiegroep Britannia

-          ARGE Niederlande

-          Amsterdamse Postzegel Sociëteit

-          Perfin Club Nederland

-          Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten

Verzamelgebieden:

(PWS = postwaardestukken; IAC’s = Internationale AntwoordCoupons, TTC (hiervan tevens tentoonstellingscollectie)

-          Verhuiskaarten Nederland & OR; ook verhuiskaarten overige landen. Plus verhuizen in het algemeen; niet alleen beperkt tot PWS.

-          Postzegels, PWS en IAC’s van Griekenland, Kreta en overige Griekse gebieden. TTC 6 kaders van klassieke Griekse PWS (tot 1900) en TTC 1 kader van Kreta blokkade 1897-1898.

-          Griekenland inflatie periode 1944 op poststuk.

-          Postzegels, perfins en PWS van Ceylon/Sri Lanka.

-          PWS en perfins van Mauritius. PWS alleen briefkaarten en R-enveloppen.

-          Postzegels (gebruikt) van Brise Gemenebest, met voorkeur George VI en Elisabeth II tot ca. 1960.

-          PWS en IAC’s van Israel.

-          PWS Nederland type Lebeau en Veth.

-          Nederlands Indië: langstempels van eo-filatelie t/m Japanse bezetting, Nederlands gezag en Republiek (TTC; opgebroken).

-          Nederlands Indië: aantekenen en aangetekende waarde.

-          Deutsche Dienstpost Niederlande, vooral stempels en frankeringen (TTC, opgebroken).

-          PWS bezet Polen in WO II; dit betreft met dan alleen PWS Generalgouvernement (TTC, 4 kaders).

-          Briefkaarten Duitsland (PWS) Infla-periode correct gefrankeerd.

-          Briefkaarten (PWS) Kroatië periode 1941-1945 (TTC 4 kaders).

-          Luchtpost routestempels, met voorkeur voor Jusqu‘a, AV2 en OAT (TTC 1 kader van AV2).

-          Swaziland, specialisatie decimale opdrukken 1961 op post- en portzegels en PWS.

-          Postzegels en PWS van Holkar/Indore (Indiase staat).

-          Suriname, specialisatie hulpzegel 2½ cent 1892; NVPH 22, 22a (TTC 1 kader).

-          Nederland: Legioenzegels (TTC 2 kaders) en Winterhulp.

-          Nederland: alles van de Filatelistische Dienst Den Haag.

-          Nederland: censuur Eerste Wereldoorlog.

-          Direct Mail aan artsen (Dear Doctor postcards, TTC 4 kaders) en aanverwante direct mail.

-          Cameroons U.K.T.T., inclusief stempels en opdrukken op Nigeria en Cameroun.

-          Thematisch: Postvervoer en Geld- en Bankwezen.

-          Prentbriefkaarten Postzegeltaal.

Publicaties:

In De Postzak:

-          De Stad en Streekverzameling (#176, 1993).

-          Assepoester, Kerstmis en Mururoa (#181, 1995).

-          Een greep in De Postzak (#183, 1996), een overzicht van 50 jaar Po&Po, ter gelegenheid van POSTMERKEN ’96.

-          Een bijzondere briefkaart, verzonden uit een tweede klas spoorwagon (#189, 2000).

-          Tarieven en frankeringen van de Duitse Dienstpost Nederland (#191, 2000).

-          Scheidingslijn (#194, 2002).

-          Postagent VanderSteng (#195, 2002).

-          De Adressenkaart: nieuwe vondsten en inzichten (#200, 2005).

-          Vele boekbesprekingen sinds 1993.

In Hermes:

-          De klassieke Griekse briefkaarten (#132).

-          De Griekse briefkaarten type ‘Glorie’ uit 1945/47, (#150 en #151).

-          Een tweetal essays voor Griekse postzegels, (#153).

-          Een briefkaart met een bijzondere bijfrankering (#156).

-          Briefkaart met een verdacht “scheeps”stempel (#160).

-          Boekbespreking: HELLAS Volume V, Postal Stationery 1876-2012 (#159).

Onderscheidingen

-          Costerusmedaille 2005 voor Tarieven en frankeringen van de Duitse Dienstpost Nederland (2000 in De Postzak)

-          Maandbladprijs voor beste artikel in een verenigingsblad voor: De klassieke Griekse Briefkaarten (uitgereikt tijdens Postex 2007).