Diny Beereboom

Enkele jaren na de uitgifte van de frankeerzegels in de emissie Beatrix werd mijn belangstelling

gewekt om iets meer met deze zegels te doen dan het puur verzamelen ervan. Het is uitgemond

in een posthistorische verzameling over de tarieven die gelden voor het binnenlandse en

buitenlandse postverkeer gedurende de periode 15 december 1981 tot 1 juli 2001. 

Zij eindigt op 1 juli 2001 omdat dan een begin wordt gemaakt met de dubbele aanduiding van de munteenheden op de postzegels, namelijk gulden en euro

Mijn verzameling die 128 bladen omvat, is tijdens de tentoonstelling EFIRO 2008 in Boekarest met goud bekroond. 

Over deze verzameling heb ik gepubliceerd in het Nederlandse Maandblad voor Philatelie, nr.10 jaargang 1991, pagina 653 t/m 657: De Beatrix-zegel: niet meer weg te denken.

Ook heb ik met postzegels uit de emissie Beatrix nog een 1-kader verzameling opgezet met als titel:

Luchtpost binnen de emissie Beatrix. Deze 1-kader verzameling is bekroond met diamant.

Naast de verzameling “Tarieven in de emissie Beatrix” heb ik ook posthistorische verzamelingen opgezet over de tarieven in de emissie Juliana. Dit heeft geresulteerd in drie posthistorische verzamelingen:

                   Tarieven in de emissie Juliana en Face.

                   Tarieven in de emissie Juliana en Profil.

                   Tarieven in de emissie Juliana Regina.

De eerste twee verzamelingen zijn op nationaal niveau met goud bekroond en de verzameling over de tarieven in de emissie Juliana en Face heeft op nationaal niveau een bekroning behaald in groot goud.

De vele facetten die aan de orde kwamen bij het opzetten van deze verzamelingen, bracht mij op het idee om enkele onderwerpen verder uit te diepen. Zo zijn er van mijn hand publicaties verschenen over:

1.      Het bewaren van Post.                     Postzak 197, december 2003, pagina 450 t/m 457.

2.      Machtiging tot het in voorverkoop betrekken van postzegels op eerstedag-omslagen.

                                                                     Postzak 198, juli 2004, pagina 20 t/m 24.

3.      Het Inklaren.                                      Notities van de Nederlandse Academie voor Filatelie, nummer 28, pagina 6 t/m 32.

4.      Ongefrankeerde Pakketten.            Catalogus Veendamphila 5, 2008, pagina 17 t/m 37.

5.      Het overmaken van kleine geldbedragen door het bijplakken van postzegels op briefkaarten.

                                                                    De Postzak nr. 205, pagina 549 t/m 562.

Transmitting Petty Cash Using Stamps affixed to postcards.

                                                            The Asia Pacific Exhibitor. Whole Number 80, May 2009, page 93 up to 101. Translation Hans Karman.

       Transmitting Petty Cash using Extra Stamps affixed to Postcards.

                                                            Netherlands Philately. ASNP, Volume 34, No.5, May 2010, pp. 108 up to 116. Translation Hans Kremer

Naar aanleiding van deze publicaties heb ik nog twee verzamelingen opgezet:

                   Het inklaren van postzendingen.

                     Deze verzameling heeft op nationaal niveau een gouden bekroning behaald.

                   Het overmaken van kleine geldbedragen.

                     Dit is een 2-kader verzameling die bekroond is met diamant.