Agenda

De Academie voor Filatelie houdt (minimaal) 4 bijeenkomsten per jaar.

Deze vinden plaats op zaterdagochtend van 10 tot 13 uur in het Bondsbureau van de KNBF (Nieuwe Schaft 23 te Houten).

Agenda 2018

Voor 2018 zijn de volgende bijeenkomsten gepland

- 23 januari

- 21 april

- 29 september

- 6 oktober (gezamenlijke bijeenkomst met Po&Po in Nijkerk)

- 24 november

Agenda 2019
 
- 2 februari
- 4 mei
- 14 september
- 30 november