Agenda

De Academie voor Filatelie houdt (minimaal) 4 bijeenkomsten per jaar.

Deze vinden plaats op zaterdagochtend van 10 tot 13 uur in het Bondsbureau van de KNBF (Nieuwe Schaft 23 te Houten).

Agenda 2019
 
Voor 2019 zijn de volgende bijeenkomsten gepland
 
- 2 februari
- 4 mei
- 28 september (LET OP: dit was oorpsronkelijk21 september)
- 5 oktober (gezamenlijke bijeenkomst met Po&Po: Ons Huis, Prinsesselaan 8, Ede)
- 30 november
 
Agenda 2020
 
Voor 2020 zijn de volgende bijeenkomsten gepland
 
- 7 maart 2020
- 16 mei 2020
- 19 september 2020
- 21 november 2020