Agenda

De Academie voor Filatelie houdt 4 bijeenkomsten per jaar.

Deze vinden plaats op zaterdagochtend van 10 tot 13 uur in het Bondsbureau van de KNBF (Zeelantlaan 11 te Urecht).

Agenda 2017

Voor 2017 zijn de volgende bijeenkomsten gepland

- 28 januari

- 22 april (extra bijeenkomst tijdens Filamanifestatie in Diemen)

- 29 april

- 26 augustus (extra bijeenkomst tijdens Multilaterale in 's-Hertogenbosch)

- 23 september

- 16 december