Hans Caarls

Verzamelgebieden:

Nederland 1e emissie 1852

USA

USA Revenue Duck stamps (jachtzegels-permit hunting)

Bijzondere Expertise:

1e emissie zowel in druk als in postale geschiedenis.

Funkties in de Filatelie:

Secretaris studiegroep 1e emissie 1852 (± 1990 - 2010)

Secretaris NVPV afd. Alkmaar (thans zelfstandige vereniging) (± 1970 - 1985)

Lidmaatschappen:

NVPV Alkmaar

Po & Po

Nederlandse Academie voor Filatelie

Publicaties:

Boek: Papierproblemen in de Munt…..1e emissie 1852  (2017)

Vele publicaties in het Maandblad voor Filatelie (periode 1992 – heden):

september 1992, november 1992, februari 1993, november 1993, maart 1996, januari 2006, januari 2008, februari 2009, juni 2013, augustus 2013, januari 2014, mei 2014, september 2015, november 2016, december 2016, januari 2017, april 2017, juni 2018, september 2018, maart 2019

prijzen:

Leon de Raaymedaille 2009

Lezingen:

Over diverse onderwerpen de 1e emissie aangaande.

Tentoonstellingen:

Propaganda Tentoonstelling Postex 2016

Jubileumtentoonstelling Aalsmeer en Alkmaar in de 90-er jaren

Johan Sevenhuijsen

Specialistische verzamelingen en studies:

Thema: de “Umsturz[1]” en zijn postale gevolgen, waaronder:

 • Studieverzameling Hongaarse stempels, gebruikt in delen van het land die na het verdrag van Trianon niet meer tot Hongarije behoorden, inclusief aanpassing van die stempels aan de nieuwe politieke situatie.
 • Studieverzameling Hradčany: drukgeschiedenis, plaatreconstructies en postaal gebruik van de eerste emissie van Tsjechoslowakije
 • Studieverzameling Hongaarse Radenrepubliek (1919), inclusief plaatreconstructies van de ‘portret-uitgifte’.
 • Verzameling van opdruk-uitgiften op Hongaarse zegels, periode 1918-1921.

Thema: de Chinese burgeroorlog 1945-49, waaronder:

 • Studieverzameling van enkele provinciale voorloper-uitgiften van de Volksrepubliek (plaatreconstructie, tandingen)

Lidmaatschappen:

Studiegroep China Filatelie – lid (sinds 1977); redacteur China Filatelie (sinds 1994); voorzitter (sinds 2015)

Filatelistische Contactgroep Oost Europa – lid (sinds 1983)

Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei e.V. im BDPh – lid (sinds 1988)

Vereniging voor Tsjechoslowakije Filatelie – lid (sinds 1992); veilingmeester (sinds 2011)

Society for Czechoslovak Philately (USA) – lid (sinds 2006)

Society for Hungarian Philately (USA) – lid (sinds 2013)

Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain – lid (sinds 2015)

 

Publicaties:

Hieronder een lijst van de belangrijkste publicaties, die gebaseerd zijn op eigen onderzoek van literatuur, zegels en poststukken:

 • De serie ‘7 jaar postadministratie’, China Filatelie, 71 (1986), p. 83-97
 • De serie ‘Overwinning bij Hwai-Hai’, China Filatelie, 73 (1986), p. 195-205 en 107 (1995),  p.43-47
 • De tandingen bij diverse series van Oost China, China Filatelie, 85 (1989), p.183-88  Jonken – een onderzoeksproject, China Filatelie, 119 (1998), p. 31-36
 • Plaatreconstructie 75 filler Tanács zegel van Hongarije (1919) 2e plaat, Oost Europa Filatelie, 17-2 (1999), p. 2-24 (met Marcel de Jong)
 • Hradčany 3 h. printings, in: Ryvola, Zdeněk. Plating Guide for the Hradčany 3h. Translated by Mark Wilson. With additional text from the studies of Johan Sevenhuijsen. (Knihtisk Series I, Volume I, Number 4). Winchester VA, Knihtisk, 2003
 • The Náchod Discovery: Unique Hradčany Gutters Marked for Provisional PostageDue Use, The Czechoslovak Specialist, 65-3 (2003), p.3-15 (met Mark Wilson)
 • Hungarian place names in Slovak cancels, The News of Hungarian Philately, 43-3 (2012), p. 27-32, ook in Czechout, 151 (2013), p.22-24
 • Postal Agencies in Slovakia retaining Hungarian names, The News of Hungarian Philately, 43-4 (2012), p. 10-14
 • Cancels used in Prekmurje 1919-21, The News of Hungarian Philately, 45-4 (2014), p. 19-26 (met Henk Buitenkamp)
 • Tweetalige Tsjechisch-Poolse stempels, Pošta Česko-Slovenská, 23 (2014), p.20-21 
 • A rare backwater, Czechout, 156 (2014), p. 18-19
 • Nationalized circular date stamps in early Czechoslovakia, Czechout, 160 (2015), p.17-18

Tentoonstellingen

Geschichte des Druckes der ersten tschechoslowakischen Briefmarken, 3. TschechoslowakeiSalon, 29-31 oktober 2004

Hradčany Printing History, Postzegelshow Postex 2007, 19-21 oktober 2007; ook te zien op Exponet:

http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=521&lng=EN[1] De Umsturz is de treffende benaming die in 1919 werd gegeven aan het uiteenvallen van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie na het eind van de 1e Wereldoorlog.

Michael Brekelmans

Functies

Redacteur van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars Po & Po.
Bestuurslid / vice-voorzitter Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars Po & Po.

Filatelistische publicaties

Censuur in de meidagen van 1940. In: De Postzak 215, juli 2014, p.60-73

Een kort maar onvrijwillig verblijf.  Post van en aan luitenant kolonel Visser in Duits krijgsgevangenschap, 1942. In: De Postzak 217, p. 171-179

‘Het Heerlensche Roode Kruis deed prachtig werk’. Inlichtingenkaarten uit Heerlen voor een Franse krijgsgevangene. In: De Postzak 218, maart 2016, p.213-227.

Afgekeurd voor militair gebruik. De serie prentbriefkaarten ‘voor soldaat tot generaal’. In: De Postzak 220, februari 2017, p. 343-350

‘Een bijzonder stempel met letters en cijfers’. Bestellersstempels in Nederland. Posthistorische Studies 33. Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars. Arnhem 2017.

Co-auteur van het Handboek Postwaarden sinds 2012.

Lezingen

Het bestellersstempel als “heilzaam middel van controle over het werk der postbestelling”.
Filatelie café, Museum voor Communicatie, 2016

Verzamelgebieden

Nederlandse Censuur

Bestellersstempels

Administratieve stempels

Het gebruik van de Vredespostzegel 1933

Sociale filatelie: berichtgeving over oorlogshandelingen en persoonlijke geschiedenis. Waar posthistorie en geschiedenis elkaar raken 1940-1945.

Onderscheidingen

Van der Willigenmedaille  (2016)

Costerusmedaille (2018)

Ot Louw

Functie

Eindredacteur Notities

Lid van

-        Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (1977), tevens assistent veilingadministrateur

-        Filatelistenvereniging Bussum & Omstreken (1977), tevens voorzitter

-        Amsterdamse Postzegel Sociëteit (2002), teven secretaris

-        Contact schept kracht (2008)

Kennisgebieden

-        Levant

-        Nederlandse postale stroken

-        Nederlands-Indische postale stroken

-        Brits-Indische afstempelingen in de Franse en Portugese enclaves in India

Verzamelgebieden

-        Nederlandse en Overzeese postwaardestukken

-        Wereld op staatkundige dan wel topografische benaming (één per/)

-        Veerkamp

Publicaties

-        Europa Geperforeerd (1997)

-        Levant, postale geschiedenis van de buitenlandse post binnen het Ottomaanse Rijk (2010)

-        Met de meeste spoed en promptitude, indexering van de Nederlandse expressestroken (2013)

-        Geen gehoor- en retouretiketten (2016)

-        OCH, Overzichtscatalogus Holland, overzicht van het filatelistische oeuvre van Joost Veerkamp (2018)

-        Tientallen artikelen in Filatelie

Op stapel:

-        Postal Labels in the Dutch Indies and Indonesia (2019)

-        British Indian post offices in the French settlements in India (2019)

Palmares met verzameling antwoorddelen van briefkaarten met betaald antwoord

-        Postex 2013, groot verguld zilver

-        Filamanifestatie 2014 Beverwijk, goud

-        Groningen 100, 2015, goud

-        Postex 2015, goud

-        Filamenifestatie 2017, Diemen, goud

-        Multilaterale 2017, Den Bosch, goud

Voor Met de meeste spoed en promptitude

-        Van der Willigenmedaille

Hubert de Belder

Verzamelgebieden

 • Belgische militaire post
 • Censuur Rijnlandbezetting
 • EXPO 19de eeuw
 • Luxemburg AMBULANTS
 • Luxemburg MARCOFILIE
 • Censuur LUXEMBURG
 • Duitse Bezetting in BELGIË  - WO 1 : Duitse bezetting van de Kampen BEVERLOO en BRASSCHAAT

Bijzondere expertise

 • Belgische militaire post vanaf 1836
 • Tentoonstellingsstempels BELGIË vanaf 1880
 • Censuur
 • Markofilie LUXEMBURG

Functies in de filatelie (waar dienstig, graag voorzien van een korte toelichting):

 • 26 jaar secretaris en Hoofdredakteur “BELGISCH FILATELIE AAN DE RIJN”
 • Secretaris / schatbewaarder / veilingmeester van “ STUDIEKRING FILATELIE ANTWERPEN”
 • JURYLID postgeschiedenis
 • Commissaris Postgeschiedenis Provincie ANTWERPEN
 • Medaille Filatelistische verdienste 2010

Lidmaatschappen

 • EUROPESE ACADEMIE
 • BELGISCHE ACADEMIE
 • Kon. A. K. S. P.
 • Studiekring Filatelie Antwerpen
 • Studiekring WO 1 & WO 2
 • Land van WAAS
 • Le Philatelist Belge
 • Postzegelkring “DEURNE

Publicaties

 • DIE BELGISCHE FELDPOST IN DEUTSCHLAND
 • LES BUREAUX POSTAUX MILITAIRES TEMPORAIRES
 • DE TIJDELIJK MILITAIRE POSTBURELEN
 • BELGISCHE CENSUUR  1918 -1919

 Specialisatie in het maken van POWER-POINTS m.b.t. filatelie o.a. :

 • De eerste uitgifte van FRANKRIJK 1849 -1850
 • Wereldtentoonstelling ANTWERPEN 1930
 • Wereldtentoonstelling ANTWERPEN 1894
 • BELGIË : EXPO en FILATELIE in de 19° eeuw
 • Postgeschiedenis van ANTWERPEN
 • Wereldtentoonstelling BRUSSEL 1897
 • Treinpoststempel LUXEMBURG
 • Duitse bezetting Kamp van BEVERLOO WO 1
 • Het “ETAPPENGEBIET der FÜNFTEN ARMEE” in België en Noord Frankrijk
 • Le Corps Expéditionnaire Français de CRETE (1897 – 1909)
 • De buurtspoorwegen in BELGIË
 • De 18-daagse veldtocht (10-18 mei 1940)
 • H.C.I.T.R.  -  Verdrag van VERSAILLES
 • De Duitse bezetting van het Kamp van BRASSCHAAT WO 1
 • BELGIË : Type “MEDAILLON”  naar buitenlandse bestemmingen
 • IONISCHE EILANDEN
 • RED STAR LINE

 

 

Recente tentoonstellingsdeelname en bekroningen

 • TREINPOST LUXEMBURG : 83 % VERMEIL (2011)
 • Belgiê : EXPO en FILATELIE voor WO 1 : GROOT ZILVER (2012)