Vereniging

.

Agenda

De Academie voor Filatelie houdt (minimaal) 4 bijeenkomsten per jaar.

Deze vinden plaats op zaterdagochtend van 10 tot 13 uur in het Bondsbureau van de KNBF (Nieuwe Schaft 23 te Houten).

Agenda 2019
 
Voor 2019 zijn de volgende bijeenkomsten gepland
 
- 2 februari
- 4 mei
- 21 september
- 30 november

Bestuur en Commissies

Bestuur en commissies

Bestuur        

Voorzitter                                                Cees Janssen

Vice-voorzitter                                       Gerrit Matthijssen

Secretaris                                                Gerard van Welie

Penningmeester                                    Adam van der Linden

Kandidaten commissie      

Voorzitter                                               Frans Jorissen          

Secretaris                                               Jac Spijkerman

Lid                                                           Henk Buitenkamp

Redactiecommissie Notities

Michael Brekelmans      

Jan Ickenroth

Ot Louw

Jac Spijkerman

Hotze Wiersma

Redactiecommissie website

Harrie Jans

Adam van der Linden

Ruud Verberne

Huber van Werkhoven

   

Subcategorieën