Vereniging

.

Agenda

De Academie voor Filatelie houdt 4 bijeenkomsten per jaar.

Deze vinden plaats op zaterdagochtend van 10 tot 13 uur in het Bondsbureau van de KNBF (Zeelantlaan 11 te Urecht).

Agenda 2017

Voor 2017 zijn de volgende bijeenkomsten gepland

- 28 januari

- 22 april (extra bijeenkomst tijdens Filamanifestatie in Diemen)

- 29 april

- 26 augustus (extra bijeenkomst tijdens Multilaterale in 's-Hertogenbosch)

- 23 september

- 16 december

Bestuur en Commissies

Bestuur en commissies

Bestuur        

Voorzitter                                                Cees Janssen

Vice-voorzitter                                       Gerrit Matthijssen

Secretaris                                                Ruud Verberne

Penningmeester                                    Adam van der Linden

Kandidaten commissie      

Voorzitter                                               Frans Jorissen          

Secretaris                                               Jac Spijkerman

Lid                                                           Henk Buitenkamp

Redactiecommissie Notities

Kees de Baar      

Jan Ickenroth

Erik Petrusma

Redactiecommissie website

Harrie Jans

Adam van der Linden

Ruud Verberne

Huber van Werkhoven

   

Subcategorieën