Hotze Wiersma

Specialisme

Voorfilatelie Nederland met bijzondere belangstelling voor:

  • Plattelandspost voor 1850
  • Grensoverschrijdend postverkeer voor 1811

Publicaties

Postmerken en Postinrichtingen (PEP) deel 1, 2006 (coördinator van de werkgroep postgeschiedenis van Po & Po)

Po & Po

  • 1811-1850: portvrijdom, ook voor postambtenaren? De Postzak 197
  • Brievenvervoer door de posterijen in samenwerking met …?     De Postzak 199
  • Speciale hulpkantoren met bijzondere stempels 1850-1875     De Postzak 200
  • Stempels van de Franse firma Masson voor de Nederlandse post  De Postzak 204 (dit artikel is in het Engels in ASNP in Amerika verschenen)