Henk Buitenkamp

Publicaties

1. De 5 cent type II 1867; een moederblokreconstructie. In: Nederlands Maandblad Philatelie april/mei 1978

2. Emissie 1867 (III).In: Ned.Maand.Phil. febr./nov.1979

3. Emissie 1867 (IV).In: Ned.Maand.Phil.maart/nov.1981

4. Kleurstelling emissie Hangend Haar. In: Catalogus Veendam 1979

5. De stempels ter vernietiging van de frankeerwaarden emissie 1867. In: Ned.Maand.Ph.mei/okt.1986

6. Tarieven naar het buitenland Periode 1852-1884 (gefrankeerde post). In: tentoonstellingscatalogus Veendam 83.

7. Lijsten betrekking hebbende op de plaatsen die onder het grenstarief vallen. Boek, Uitgave Fil.Ver.Veendam e.O. 1983

8. Pakketposttarieven naar het buitenland en naar onze koloniën vanaf 1882. In: Notities Nederlandse Academie voor Filatelie .No.1 en 2 – 1986

9. Pakketposttarieven etc. vanaf 1891. In: Notities Ned.Ac.Fil.No 3 en 4 – 1987

10. Pakketposttarieven etc. vanaf 1899. In: Notities Ned.Ac.Fil. 5 en 6 – 1988 en 7 – 1989

11. De postzegels van het Permanente Hof van Internationale Justitie. In: Ned.Maand.Phil.april/mei 1987

12. De Russische briefposttarieven. In: Notities Ned.Ac.Fil.1989

13. Herpublicatie van de Tarieven naar het Buitenland 1852-1884. Bij Po en Po in boek Binnenlandse en Internationale Posttarieven van Nederland 1850-1990, Po en Po Assen 1990

14. Enkele kanttekeningen over de post in Bosnië-Hercegovina tot 1893. In: Notities Ned.Ac.F. 8 en 9 – 1990

15. De tarieven van Bosnië-Hercegovina 1879-1918.In: Notities Ned.Ac.F. 11 – 1991

16. Enkele kanttekeningen over de post in Montenegro tot 1916. In: Notities Ned.Ac.F. 11 – 1991

17. Pakketpost en pakketposttarieven van Nederland naar het buitenland en naar onze voormalige overzeese gebiedsdelen 1882-1970. Boek, Uitgave: E.M.Bos – Veendam 1992

18. Catalogus Postzegels op brief vanaf de eerste editie 1980/81. Uitgave: Zuid-Nederland bv.1980//82, NVPH vanaf 1983 t/m 2006

19. Invoering pakketpost van invloed op andere binnenlandse tarieven. In: Ned.Maand.Ph. 10 – 1993

20. Tentoonstellingsregels voor Postgeschiedenis. In: Ned.Maand.Ph. 9 – 1994

21. Gefrankeerde post naar niet-UPU-landen.In: Postzak (uitgave Po en Po) 179 – april 1995

22. Servië en de eerste Wereldoorlog 1914-1918; een posthistorische behandeling. In: Catalogus Veendamphila 4 – 1998

23. ”Loveletter” (Postes Serbes). In: Oost Europa Filatelie van de Fil.Contactgroep Oost Europa  Jan.2000

24. The K.und K. Militärpostämter Loznica and Ljesnica in 1914. In: OPUS 4 – 2004 Académie Européenne Philatélie

25. De grote kettingbrekers van Slovenië.In: Notities Ned.Ac.F. 29 – 2005

26. De perforaties van de Sloveense Grote Kettingbrekers. In: Notities Ned.Ac.F. 30 – 2005

27. Het proevenschema van de lithografische (=steendruk) zegels Grote Kettingbrekers 1919-1920. In: Oost Europa Fil.2005.

28. Het proevenschema van de typografische (=boekdruk) Grote Kettingbrekers 1919-1920. In: Oost Europa Fil. 2005.

29. Het gebruik van gehalveerde (nood)portzegels in de SHS 1919-1921. In Oost Eur.Fil.2005

30. Die Verausgabung der Zeitungs- als Freimarken in Bosnien. In: Südost Philatelie  85-86 – 2004. Arge Jugoslawien und Nachfolger Staten,Duitsland

31. Erstgebrauch vom Kettensprenger.In: Südost Phil. 84 – 2004

32. Die Zahlung von Postanweisungfomuläre met (halbierten) Briefmarken in Slowenien,Kroatien und Bosnien-Herzegowina 1918-1921. In:Arge Balkanländer  168 – 2005.Zwitserland

33. Inlandtarif in die Tschechoslowakei bis 1.6.1920? In: Südost Phil.91 – 2005;95/96 – 2006

34. Poststempels,toonbeeld van nationalisme.In: I – Notities 32 – 2006;II – 36 – 2008; III/IV – 41 – 2010

35. Listopada 1918.In: Südost Phil.Teil IV – 99/100 – 2007;V – 101/102 – 2007; VI – 104/105 – 2008;VII – 106/107 – 2008;VIII – 108 – 2008;IX – 109 – 2009; X -110  und 111- 2009. Zusammenarbeit mit Prof.dr.Klaus Wieland und Dipl.-ing Predag Zirnjscak

36. Enkele bijzondere tarieven bij de pakketpost in de SHS 1918-1928. In: Oost Eur.Fil.2-2008

37. Something about the use of bisected stamps in the SHS 1918-1921. In: OPUS VII – 2007.Academie Europeenne Philatelie

38. SHS 1918-1921.Van regionale naar nationale valuta 1918-1921. In: Inflatieperioden en geldhervormingen in Oost Europa.Uitgave Fil. Contactgroep Oost Europa  2007

39. Medewerker aan: Neues Handbuch der slowenischen Ausgaben 1919 und 1920.Teil I 2005, Oostenrijk

40. The lithographic Issue of the Stamps for 2,6 and 10 Dinars. In: Zbornik Mednarodnega Simpozija 2009. Slovenië

41. The Construction of the (Counter)Sheets of the Postage-due-stamps 5,10,20 and 50 Vinar of Slovenia 1919. In: Jugoposta 97 – 2011 Of the Yugoslavia Study Group – Great Brittain

42. Officiële/onofficiële lokale (port)emissies 1918/1919 in de Prekmurje en Medjimurje. In: Oost Europa Fil. Sept. 2011

43. The Para Overprints on the Newspaper Stamps of Slovenia 1920. In: Jugoposta 99 – 2011.Great Brittain

44. Croatia/SHS.Independence Issue of 29 October 1918.Together with Dipl.Ing. Predag Zrinjscak and Prof.dr. Klaus Wieland, Great Brittain, Monograph Number 9 – 2011 Issued by The Yugoslavia Study Group