Hans Paul Soetens

 • ca 1953               Start als postzegelverzamelaar
 • 1967-1970           Lid PV Griekenland
 • 1972-nu               Lid pv Heemskerk, gevolgd door lidmaatschappen in lokale verenigingen
 • 1973-1982           Lid Studiegroep Islamitische wereld en Oost Europa, rondzendleider en veilingcommissaris (St-IWOE)
 • 1974-1982           Auteur en aanvankelijk (co)redacteur Verenigingsorgaan (St-IWOE)
 •                              later redacteur, artikelen mbt Ottomaans Rijk, scheepspost oostelijke Middellandse zee, Albanië, Midden Oosten
 • 1982-2017           Lid Filatelistische contactgroep Islamitisch Wereld, aanvankelijk (overgangsperiode) bestuurslid, veel artikelen mbt Ottomaans Rijk en Midden Oosten
 • 1982-nu               Lid Filatelistische contactgroep Oost Europa, aanvankelijk bestuurslid (overgangsperiode), auteur mbt Levant, Ballticum, zuidoost Europa & Ottomaans Rijk
 • 1987 (ca) – 1991 Rondzendleider Filatelica Regio Utrecht (Breukelen-Nieuwegein, Harmelen-Zeist)
 • 199?-2018           Lid Po&Po
 • 1990?-2016         Lid Postal History Society USA
 • 1993?-1996         Kolom in Mijn Stokpaardje van Kick Minderaa
 • 1993-nu               Lid PV Het Baltisch Gebied
 • 197?-1996           Jurylid Ned. Bond Fil. Ver., later nationaal niveau
 • 1997 – 2007        Noodzakelijke omzetting van hobby in beroep door overname van de Eindhovense Postzegel- en Muntenhandel te Eindhoven (winkel)
 • 2007-nu               voortzetting als internetbedrijf
 • 2009?-nu             Lid Postzegelvereniging Griekenland, vanaf 2011 bestuurslid belast met bibliotheek, artikelenreeks Tijdslijn Griekenland in WO I (1914-heden)
 • 1986-1995           Lid Academie, vanaf oprichting, redacteur 1990-1995, artikelen over Ottomaans Rijk, oud Servië en Levant
 • 1980-nu               Lid Oriental Philatelic Association London (OPAL), artikelen Ottomaans Rijk en scheepspost
 • ?? (lang)-nu         Arge Türkei (Dld), artikel Levant en scheepspost
 • 2010                    Uitgifte en medeauteur boek: Buitenlandse Postdiensten in het Ottomaanse Rijk, schrijver hoofdstukken 1, 2, 5 (tarieven), coauteur andere hoofdstukken
 • 2014 ca -nu         Near East Philalatelic Society (USA) artikel aantekenstrookjes Ottomaans Rijk
 • 2017                    Maandblad voor Filatelie, artikel over Levant, 2 afleveringen

Lezingen              Studiegroepen en lokale postzegelverenigingen

 • voor 1996            Duitse inflatie 1920-1923 (allemaaal nullen), Ottomaans Rijk, Levant-diensten, Midden Oosten
 • na 2007               Voorfilatelie Griekenland eo en censuur, Ottomaans Rijk, Levant-diensten, minstens 1 lezing jaarlijks voor niet verzamelaars
 • 2016                    desinfectering op post, waarom en hoe
 • 2018                    In het kader van de Wet op gegevensbescherming: censuur op post (1898-ca 1960), reden, hoe, waar en herkenning

Tentoonstellingen

 • 1975 tot 1997    regelmatig betr. Ottomaans Rijk, Franse Levant, Postgeschiedenis Ottomaans-Griekenland en Servië
 •                             Franse Levant scheepspost – Krakau 1997
 • 1997-2009 (?)      geen participaties
 • 2009 (?) – heden Deelname aan tentoonstellingen met o.a. Postcensuur in het Ottomaans Rijk, Censuur op griekse post WOI, Levant: Franse scheepspost tot 1876, Franse Levant, Duitse Levant postwaardestukken
 • 2017                    Brievenbeurslezing

Dit jaar                

 • Bangkok nov’18   Franse scheepsposten in de Levant 1816-1876 (Bangkok, groot verguld zilver)
 • Postex 2018        Franse Levant, UPU periode1876-1914 (cat 3, goud)
 • Postex 2018        Censuur op Griekse post 1914-1920  (cat 2, goud)

Kennis en Verzamelgebieden

 • Ottomaans Rijk Voorfilatelie (1840-1863), Toughrali (1863-1865), Duloz (1865-1882), UPU (1876-1890) en verder tot einde van het toegestane gebruik in 1926
 • Franse Levant    Voorfilatelie1750-1860 (tarieven, postverdragen, desinfectering, scheepslijnen en          stempels, Krim en militaire interventie Libanon)
 • 1860-1875 (tarieven, postverdragen, scheepslijnen, scheepsstempels)
 •               1876-1914 (pz-gebruik, uitgiften, frankeringen, stempels, incl. Kreta, postwaardestukken, perfins)
 •                1919-1923 (militaire bezetting en Levantdiensten)
 • Oostenrijkse Levant Voorfilatelie1750-1863 (tarieven, postroutes, desinfectering en  stempels)
 •                1863-1914 (pz-gebruik, uitgiften, frankeringen, stempels incl. Kreta)
 • Griekse Levant  1835-1881 (eo, scheeppost, postroutes, used abroad)
 • Russische Levant       1780-1914 incl scheepspost
 • Britse Levant      1853-1914 (eo met name ”C” -stempels Constantinopel, uitgiften, frankeringen)
 • Duitse Levant     1870-1914 (met name postwaardestukken, uitgiften)
 • Egyptisch Levant 1865-1881 (stempels en uitgiften)
 • Overgangsperiodes van Ottomaans naar zelfstandigheid Albanië Bulgarije, Bosnië, Montenegro, Irak, Libanon – incl burgeroorlog 60-er jaren – Jordanië, Palestina, Saoudi Arabië, Syrië
 • Griekenland       postgeschiedenis voormalig Ottomaanse gebieden Epirus, Macedonië, Thessalie en Thracië, Balkanoorlog
 •                            Ionische eilanden eo-postgeschiedenis stempels op Ekstrateia uitgifte, uitgiften voor Egeïsche eilanden, Eprius en Kreta
 •                            veldpost tijdens WO I van Franse, Britse, Italiaanse en Servische troepen aan het  noord-Griekse front
 •                            Censuur op Griekse post WO I en daarna Bulgaarse Thracië en bezet van Grieks Macedonië, incl geall. Bezetting 1919-23
 •                            Griekse bezetting west Anatolië en Gr veldpost Constantinopel
 • Servië                postgeschiedenis 1840-1865 uitgiften en postwaardestukken 1865-1914
 •                            Oorlogsperiode 1914-1918 – veldposten buiten Servië en bezetting van Servië
 • Jemen               1926-1960, uitgiften met proeven
 •                           1960-1980  Noord Yemen, republikeinse uitgiften en opdrukken
 • Albanië, Bulgarije, Syrië, Libanon, Palestina, Jordanië, Irak, Saoudi Arabië
 •                            alle gedurende de periode tot 1945, emissies n evt. postwaardestukken uitgiften gebruikt buiten Palestina op stuk.
 • Baltische Staten  Russische periode stempels op stuk (postwaardestukken, brieven etc.) 1919-1940, uitgiften.
 • Duits Rijk           1918-1923, Inflatieperiode op tarief – alleen op gehele post(waarde)stukken.
 • Thema               Islamitische architectuur en (toegepaste) kunst

Voormalige verzamelgebieden:

      Nederland, Nederlands Indië, Brazilië, Duitse staten, Finland, Zwitserland, oud Rusland            

Bijzondere aandacht voor Groot Brittannië (Victoria), oud Frankrijk, Duitsland etc

Filatelistische publicaties

 • Handboek : Buitenlandse Postdiensten in het Ottomaanse Rijk, auteur van hoofdstukken 1, 2, 5 (tarieven), co-auteur van de andere hoofdstukken

Publicaties in tijdschriften en tentoonstellingscatalogi

 • Griekenland tijdens Eerste Wereld Oorlog, kwartaalbijdragen Hermes van 2014 tot 2019)
 • WO I en postcensuur in het Ottomaanse Rijk – afleveringen
 •  Post van en naar de Amerikaanse marine in Ottomaanse wateren
 • Post van een krijgsgevangene in de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948
 • Ongefrankeerd naar de Britse post in Smyrna
 • Brief van de ‘Phoinix’ naar Kythera – maart 1867
 • Effecten van de verschillen in Juliaanse en Gregoriaanse kalenders in de filatelie
 • De omzwervingen van de Beierse Landsturmmann Ludwig Deck tijdens de Eerste Wereldoorlog
 • FIFO of LIFO
 • De behandeling van post op schepen van de grote Franse scheepvaartmaatschappijen in, van en naar de      Levant
 • Ottomaanse spoorpost Üsküb – Banitza
 • Let bij aankoop op mogelijke vervalsingen
 • Stempelvariaties Franse Levantkantoren
 • Aantekenen op de Russische Levantkantoren
 • Egypte of toch een andere herkomst?
 • De Dedeagats-Xanthi-Gumuldjina driehoek, postkantoren in de woelige periode 1912-1923
 • Geïnterneerd of vakantie?
 • Een meervoudige mengfrankering uit Jordanië
 • Aantekenen op de Italiaanse Levant-kantoren
 • Geïnterneerd of gewoon een vakantiekaartje uit Malta?
 • Duitse ansichtkaarten uit het Ottomaanse Rijk
 • Levant-kantoren op het huidige Griekse grondgebied
 • Een Russische Levant frankering, correct tarief of maakwerk
 • Postzegeluitgiften, alleen voor geld of voor frankering?
 • Italiaanse post op Kreta (1899-1914) en de behoefte aan hoge(re) frankeerwaarden op postkantoren
 • “Onbekende” Italiaanse veldpoststempels gebruikt op Kreta (zie Hermes 143) – een reactie
 • Een Russisch Levanttarief van 1 Piaster 24 para – feit of fictie resp. maakwerk
 • Albanië
 • De postale censuur in Ottomaans Turkije
 • Turkse stempels
 • De Levantkantoren en hun speciale uitgiften
 • Allemaal nullen (Duitse inflatie)
 • Turkije: van Ottomaans gebied naar republiek, geïllustreerd aan de hand van de uitgifte 1914
 • De kaders op de briefkaarten van Servië
 • Franse post van en naar de Levant. Veranderingen in het port in de periode 1848-1849
 • Sondermission Von der Goltz
 • De Franse scheepspost van en naar de Levant. regelgeving in het postverkeer met Frankrijk zelf en middels postverdragen met andere staten
 • 25 jaar filatelistische Contactgroep islamitische Wereld – 1969- 1994 – de publikaties
 • Problemen met het Italiaanstalige stempel La Canea 8/Uff. postale Italiano en de centrale vermelding             “Isola di Creta” 
 • Krijgsgevangenenpost Moudros
 • Postdienst van de Transjordaanse grensbewakingstroepen
 • Iran, houten postbus
 • Wat gebeurde er met het datumstempel van de Danube?
 • Typering van de ‘Osmanli postalari 1337’ overdrukken op de Malië Poulou uit 1921
 • Het voortgezette gebruik van Turks-Ottomaanse stempels in voormalige Ottomaanse Gebieden
 • Typen van de opdruk 5 Piaster op 2 para van Turkije uitgegeven 2 juni 1917
 • De Turks-Ottomaanse Uitgifte van 1914, deel II, het gebruik in de verloren gegane gebieden
 • Battal-stempel? Vraagtekens bij een brief met een onbekend Battal- stempel
 • Postvervoer in de Ottomaanse Balkan
 • Notities over de postgeschiedenis van Bulgarije tot 1914
 • De Turkse post in Bosnie-Hercegowina, 1840-1863
 • Russische Levant: Stempelvervalsingen
 • Baltische stempels

Buitenlandse tijdschriften

 • Gleise in den Orient (Türkei Spiegel)
 • The first Ottoman Registration labels (ONEPS)
 • Direzione dei vapori dell Ardenale (query)
 • Red cross view cards of 1916
 • The Arab 5 Piaster overprint on the Vienna 2 para Stamp (GB Turkey-914)