Gerard van Welie

Collecties:

The maritime mail connections with the Netherlands East Indies 1788 – 1877

Poststukken uit de hele wereld van en naar Nederlands Indië vanaf de VOC tijd tot 1877.

Monacophil 2019, op uitnodiging

Destination Insulinde – Mail to the Netherlands East Indies 1788 – 1900

Poststukken uit de hele wereld naar Nederlands Indië vanaf de VOC tijd tot 1900.

Specialized World Stamp Exhibition Praga 2018 (FIP): Groot Goud
World Stamp Exhibition Bandung 2017 (FIP): Groot goud
Multilaterale Hertogpost 2017: Groot goud
Nog in oude opzet:
World Stamp Show New York 2016 (FIP), Europhilex Londen 2015, Planète du Timbre Parijs  2014 (FEPA): Groot verguld zilver
Vijfjarige ZWP clubtentoonstelling 2014: Frits Benders Wisselbeker

A Message from Insulinde – Mail from the Netherlands East Indies 1788 – 1900

Poststukken uit Nederlands Indië vanaf de VOC tijd tot 1900.

Multilaterale 2017: Groot goud, Grand Prix Multilaterale en gouden Bondsmedaille KNBF.
Postex 2016: Groot goud + ereprijs
Jaarlijkse ZWP clubtentoonstelling 2015: ZWP bokaal

The maritime mail connections with Dutch Guiana and the Netherlands Antilles 1697 – 1910

Poststukken uit de hele wereld van en naar met name Curaçao en Suriname.

Nationale tentoonstelling Gouda 2019: goud

Nederland emissie 1852

Waaronder proeven, gebruikt en ongebruikt, blokken, brugparen, plaatreconstructies, stempels en poststukken naar binnen- en buitenland

Display Royal Philatelic Society London met de Nederlandse Academie voor Filatelie, 2015
Postex 2016: Goud
Hanzepost 2008, Kampen: goud met ereprijs NBFV (eerste prijs, een kunstwerk/beeldje)

Telegrafie in Nederland

Geschiedenis van de telegrafie, telegramzegels en stempels

Display Royal Philatelic Society London met de Nederlandse Academie voor Filatelie, 2015
Passie voor Postzegels, 80 jaar NVPH, 2008, ’s-Hertogenbosch: op uitnodiging
Veendamphila 2008, Veendam: goud
Postex 2007, Apeldoorn: goud

Postgeschiedenis van Zwolle

Voornamelijk voorfilatelie

Alleen zonder jurering tentoongesteld op propagandatentoonstellingen in Zwolle en Ede

Website over het onderwerp, zelf gebouwd met illustraties uit eigen collectie

Denemarken, typologie poststukken en posttarieven 1851-1900

Filacept 1988, Den Haag (FIP / CEPT): groot zilver
Hafnia 87, Kopenhagen (FIP): verzilverd brons
Stockholmia 86, Stockholm (FIP): verzilverd brons (toen was ik 31 jaar!)
Leer 1994, Duitsland: goud

Denemarken klassiek

Postzegels, stempels en tarieven

Philex 1984, Eindhoven : Groot verguld zilver
IJsselpost 1986, Hattem : Verguld zilver

Diverse andere verzamelgebieden, deels tentoongesteld.

Publicaties:

Artikelen in:

Notities van de Nederlandse Academie voor Filatelie

The London Philatelist, orgaan van de Royal Philatelic Society London

ZWP, mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific

Het Noorderlicht, orgaan van de Nederlandse Filatelistenvereniging Skandinavië
Bekroning: Noorderlicht trofee 1990 toegekend voor het beste artikel in Het Noorderlicht: “Denemarken, aanduidingen op voorfilatelistische brieven” (jury: A. Boerma, redacteur Maandblad Filatelie, J. Vellekoop  en J.C. ter Welle)

Sassenpepertjes, orgaan van IV Philatelica Afdeling Zwolle en vanaf 1992 van Postzegelvereniging Zwolle:

Website:

Postgeschiedenis van Zwolle
Bekroning Stockholmia 2019, literatuurklasse: goud

Adviezen en informaties verstrekt voor o.a. PEP 1 (Zwolle) en PEP 2 (telegraafstempels) en voor catalogus Passie voor Postzegels, 80 jaar NVPH, ’s-Hertogenbosch 2008 (telegramzegels)

Bestuurlijke activiteiten:

Huidige:

Secretaris van de Nederlandse Academie voor Filatelie
Representative of the Royal Philatelic Society London for the Netherlands
Organisatie Regional Meetings van de RPSL voor Nederland en België samen, vanaf 2018.

Vorige functies:

Penningmeester IV Philatelica afdeling Zwolle vanaf 1980-1988
Voorzitter van IV Philatelica afdeling Zwolle 1988-1992
Voorzitter van IV Philatelica regio Oost
Lid algemeen bestuur van IV Philatelica
Oprichter en voorzitter Postzegelvereniging Zwolle 1992-1999
Redacteur Sassenpepertjes, orgaan van Postzegelvereniging Zwolle 1995-1999
Redacteur catalogi alle postzegeltentoonstellingen in Zwolle vanaf 1980
Secretaris organisatie en filatelistisch comité Hanzephilex 1980
Secretaris filatelistisch comité nationale postzegeltentoonstelling IJsselpost 1986
Voorzitter organisatie Oranjebeurs in Zwolle (3500 bezoekers)
Voorzitter organisatiecomité propagandatentoonstelling Hobby en Filatelie 1998, Zwolle en organisatie Bondsdag en jaarvergadering 1998 KNBF in Zwolle

Bondsspeld NBFV in zilver toegekend in 2002 voor o.a. bestuurlijke  activiteiten.

Fellow of the Royal Philatelic Society London, benoemd in 2018

Lid van verenigingen:

Nederlandse Academie voor Filatelie
The Royal Philatelic Society London (RPSL)
Deutscher Altbriefsammler-Verein (DASV)
Association Internationale des Journalistes Philatéliques (AIJP)
Postzegelvereniging Zwolle
Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po&Po)
NFV Skandinavië
Studiegroep Zuid-West Pacific (ZWP)
Arge Niederlande
American Society for Netherlands Philately (ASNP)
British West Indies Study Circle
Københavns Philatelist Klub (KPK)