Fred Boom

Belangstellingsgebieden

1.   Militaire post in Nederland in het Napoleontische tijdperk (1793-1813)

2.   Het Frans – Hollandse postverdrag vaan 1808 (toepasselijk 1-8-1809 –       1-4-1811)

3.   (Overige) militaria van Nederland vanaf 1568 tot 1900

4.   U.S.A.:

    a.      Postmasters’ Provisionals van Baltimore, New York en Providence              1845-1847 (Scott Nos. 3X1-3XU4, 9X1-9X3 en 10X1-10X2),

    b.      General Issues imperforated 1847-1857 (Scott Nos. 1-17)

    c.      Selectie uit Carriers’ en Local Stamps 1842-1861 (Scott Nos. LO1-2, 1LB1-9, 3LB1-2, 4LB1-21, 6LB1-11,              7LB1-18, 15L1-15LU7, 40L1-8, 75L1-6, 87L1-9, 87LUP1-3 en 117L1-9),

5.   Ned.Indië voorfilatelie en 1864 – 1890 (NVPH nos. 1-22 en P1-13).

Publicaties e.d.

1.   Militaria (van Nederlandse troepen, bezettings- en bevrijdingslegers en Nederlandse militaire oefenkampen) van 1568 tot 1900 (het door mij als lid van de “PEP2 commissie” geschreven hoofdstuk “Militaria”, p. 377-523, van het Handboek en catalogus Postmerken & Postinrichtingen in Nederland tot 1871, Deel 2, kortweg PEP2). Hiervoor de Van der Willigen medaille ontvangen.

2.   De Franse militaire poststempels gebruikt in Nederland in de Franse tijd (1793-1810), in de Specialiteitencatalogus NVPH, 2e editie, p. 207-222.

3.   De Hollandse “tractaatstempels” gebruikt in de “eerste” periode (1 augustus 1809 – 1 april 1811), in de Specialiteitencatalogus NVPH, 2e editie, p. 223-236.

Overige bijzonderheden

Voorheen ook verzameld en kennis opgedaan van:

– Curaçao, van GWC tot ca. 1945;

– Nederland, de gehele voorfilatelistische periode van ca. 1570 tot ca. 1850.

– New Brunswick & Nova Scotia, de “pence” uitgiftes (1851-1860).