Ernst Flentge

Verzamelgebieden:   

 • Posthistorie Nederland / Ned. Indië / Nw. Guinea w.o.: WO1 en WO2, langlopende series, tarieven, Aangetekend, Expresse.
 • PWS Nederland, Blindenpost, Fonopost, Rouwpost, Port op brief, Postbusbewijzen, Sandd, Plaatfouten Nederland. Etc. etc.

Bijzondere expertise:

 • Rouwpost
 • WO 1 w.o. Engelse kamp Groningen
 • Plaatfouten Nederland
 • Houden van lezingen voor Filatelistische Verenigingen.

Functies in de filatelie:

 • Voorzitter Phil. Ver. Groningen (PVG)
 • Secretaris Po & Po
 • Coördinator Studiegroep / Contactgroep Plaatfouten (PVG)
 • Bibliothecaris PVG en daarmede ook coördinator Bibliotheekcommissie PVG, waar beheer/onderhoud en boekbinden onder valt.

Lidmaatschappen:

 • Po & Po
 • Phil. Ver. Groningen
 • Ned. Ver. De Plaatfout
 • Studiekring Wereldoorlog I en II (België)
 • namens PVG: Gabriël
 • ZWP

Publicaties:

Maandblad Filatelie

 • mede-auteur artikel over: Bijzondere vondst Bontkraag dienst opdrukken
 • Waar het Engelse kamp toe leidde (april 2015)

Diversen:

 • Ver. Nieuws Po & Po – Is postzegelen hygiënisch dec. 2007
 • Grunopost (ver. Blad PVG) div. korte artikelen
 • Groningen 100 tentoonstellingscatalogus : Interneringsdepot Groningen
 • Bijdrage: Liber Amicorum voor Cees Janssen
 • Bijdragen: Po & Po Jubileumboek 70 jaar

Lezingen voor PVG, Po & Po, Ned. Academie en collega Postz. Verenigingen (bv. Roden/Leek ; Veendam; Kanaalstreek Stadskanaal; Meppel) en voor derden verenigingen zoals ANBO, PCOB, etc. :

 • onderwerpen Alg. filatelie
 • Engelse kamp
 • Post met een rouwrandje
 • Sandd
 • Postsorteercentrum Nieuwegein
 • Bontkraag 1,2 en 3
 • Plaatfouten
 • Blinden en Dovenpost
 • div. andere onderwerpen 

Tentoonstellingsdeelname en bekroningen:

jaar plaats onderwerp kader Cat. Punt. Bekroning
90? Noordfila Leek  Plaatfouten 3-4?
             
2006 Postex 2006 Decemberzegels 2003 1 2 26 smaragd
2006 Postex 2006 Een stuk met een bontkraag 2 2 32 robijn
2006 Postex 2006 Post in en op de Oost 3? 3 63 Groot zilver
             
2009 GABRA V Bern Postverbindingen met Ned. Indië en Nieuw Guinea 3
             
2014 Postex 2014 WO1 kenmerken op de Ned.Post 3 3 71 Groot verguld zilver
2014 Postex 2014 Post t.g.v. vluchtelingen en geïnterneerden  in Nederland 3 3 ? ?
             
2015 Hertogpost 2015 Post t.g.v. vluchtelingen en geïnterneerden in Nederland 3 3 78 Goud   en Ereprijs bronzen medaille KNBF
             
2015 Groningen 100 Interneringspost Groningen 2 prop  
2015 Groningen 100 De Ruyter 1 prop  
2015 Groningen 100 Ode aan de cijfers van van Krimpen 8 prop  
2015 Groningen 100 De Ongeschreven brief 1 prop  
2015 Groningen 100 Post met een rouwrandje 6 prop Korteweg trofee
2015 Groningen 100 WO1 kenmerken op de Ned.Post 4 2 77 Groot verguld zilver
2015 Groningen 100 Post t.g.v. vluchtelingen en geïnterneerden in Nederland 4 2 78 Groot verguld zilver 

*)  prop = propaganda categorie