Diny Beereboom

Lid van

 • Filatelistenvereniging Veendam en omstreken
 • Nederlandse Academie voor Filatelie (vanaf 1999)
 • Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars
 • Costerus Kapittel

Functies

 • secretaris Filatelistenvereniging Veendam en omstreken (2000 t/m 2005)
 • voorzitter Filatelistenvereniging Veendam en omstreken (2005 t/m 2008)
 • redacteur De Pincet van de Filatelistenvereniging Veendam en omstreken (2000 t/m 2008)
 • commissaris tentoonstellingscommissie Veendamphila 5

Publicaties

G.R. Beereboom-Lubben:

 • De Beatrix-zegel: niet meer weg te denken. in:
  • Catalogus Veendamphila ’89, pagina 19 t/m 31.
  • Nederlandse Maandblad voor Philatelie, nr. 10 jaargang 1991, pagina 653 t/m 657.

Diny Beereboom

 • Het bewaren van Post, De Postzak 197, december 2003, pagina 450 t/m 457.
 • Machtiging tot het in voorverkoop betrekken van postzegels op eerstedagomslagen, De Postzak nr. 198, juli 2004, pagina 20 t/m 24.
 • Ongefrankeerde Pakketten, Catalogus Veendamphila 5, december 2008, pagina 17 t/m 37.
 • Het overmaken van kleine geldbedragen door het bijplakken van postzegels op briefkaarten, De Postzak nr. 205, november 2008, pagina 549 t/m 562.
 • Transmitting Petty Cash Using Stamps affixed to postcards. Translation Hans Karman, The Asia Pacific Exhibitor, Whole Number 80, May 2009, pp 93 up to 101.
 • Transmitting Petty Cash Using Stamps affixed to postcards. Translation Hans Kremer, Netherlands Philately, ASNP, Volume 34, No. 5, May 2010, pp. 108 up to 116.
 • Het inklaren van postzendingen. Posthistorische Studies 29. Uitgave PO & PO 2013.
 • De Envopak. De Postzak 221, september 2017, pagina 376 t/m 398.

Verzamelingen

 1. Tarieven in de emissie Beatrix.                       Bekroning goud.( World Philatelic Exhibition Boekarest 2008)
 2. Tarieven in de emissie Juliana Regina.         Bekroning goud op nationaal niveau
 3. Tarieven in de emissie Juliana en Profil.       Bekroning goud op nationaal niveau
 4. Tarieven in de emissie Juliana en Face.        Bekroning groot goud op nationaal niveau
 5. Luchtpost in de emissie Beatrix.                     Bekroning diamant. 1-kader
 6. Het inklaren van postzendingen.                     Bekroning groot goud (gouden eremedaille van de KNBF)
 7. Het overmaken van kleine geldbedragen.      Bekroning diamant. 2-kaders
 8. Ongefrankeerde postpakketten.                      Bekroning diamant. 2-kaders

Onderscheidingen

 • 1990 Kortewegtrofee
 • 1995 Medaille Nederlandse Academie voor Filatelie
 • 2005 Van Der Willigen-Medaille
 • 2008 Zilveren Bondsspeld van de KNBF
 • 2015 Costerus-medaille