Boudewijn Hellebrekers

Functies

 • Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars: Bestuurslid 1970-1976, voorzitter 1976-1993

Tijdens voorzitterschap veel nadruk op contacten met filatelistisch verwante verenigingen in het buitenland, met name resulterend in deelname aan elkaars tentoonstellingen

 • Initiatief [1971] tot opzetten reeks boeken, De Posthistorische Studies; eerste deel verschenen in 1973
 • Redacteur
 • De Postzak 1993-2007
 • Posthistorische Studies 1993-2007
 • ‘The First postage dues’ [Driestuiverstempels] door K. Adema 2002
 • ‘Reclamehandstempels’ door J.M.A.G. Stroom en C. Janssen 2011
 • Lid van FIP-commissie postwaardestukken 1980-2000.
 • Ned. Ver. van Poststukken en Poststempelverzamelaars [Po & Po] sinds 1967
 • Membre Associé van de Franse Académie de Philatélie sinds 1989
 • Nederlandse Academie voor Filatelie vanaf oprichting
 • Verenigingen van postwaardestukkenverzamelaars in Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, België
 • Verenigingen voor Frankrijk-filatelie in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, U.S.A., Nederland
 • Verzamelgebieden
 • Postwaardestukken Nederland en O.R.
 • Postwaardestukken Frankrijk en [voormalige] koloniën
 • Postwaardestukken Maleisië, Sudan en Egypte

Publicaties

 1. Maandelijkse rubriek  ‘Lettre des Pays-Bas’ in L’Echo de la Philatélie van mei 1969 tot juni 1987
 2. Artikel over postwaardestukken in tentoonstellingscatalogus Groningen 1990
 3. Redacteur en medesamensteller 7e editie Geuzendam’s Catalogus van de Postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen 1997
 4. Redacteur en grotendeels samensteller 8e editie Geuzendam’s cat. Postwaardestukken N.O.R 2008
 5. Diverse artikelen in De Postzak
 6. Cumulatieve inhoudsopgave van de publicaties van Po & Po 2011

Bekroningen

 • Parijs 1989 Groot Vermeil – Postwaardestukken Frankrijk 19e eeuw
 • Londen 1990 Goud – Postwaardestukken Frankrijk 19e eeuw
 • U.S.A Lewandowski Award – beste publicatie wereldwijd over postwaardestukken in 2008 [Geuzendam 8e editie]
 • ITALIA 2009 Vermeil [Geuzendam 8e editie]