Bert Goofers

Verzamelingen

– Nederland – eofilatelie, post verstuurd in, van, naar en in transit door het Nederlandse grondgebied van het begin tot 1850 resp. 1875. Nadruk op periode tot en met de Franse overheersing. De opbouw concentreert zich zoveel mogelijk op de postgeschiedenis van Venlo, vervolgens Limburg en daarna de rest van Nederland.

– Nederland stempels tot heden, met o.a. specialisatie in punt-, nieuwjaars-, proef-, postaliaport-, Framaport- en administratieve stempels

– Nederland firmaperforaties, frankeermachinestempels en andere vormen van postautomatisering

– Nederland postwaardestukken gebruikt

– Nederland traditioneel gebruikt alleen langlopende uitgiften, port-, dienstzegels etc.

– Zweden traditioneel gebruikt + postwaardestukken gebruikt + stempels.

– Engeland traditioneel gebruikt + postwaardestukken gebruikt + stempels o.a. ‘squared circles’

– Engeland specialisatie ‘Machin’-zegels

Publicaties             

– Aantekeningen over de posterijen en het postkantoor te Venlo, bewerkt naar gegevens van het postmuseum verstrekt door J. Giphart. (Catalogus regionale postzegeltentoonstelling ‘PHILA 50’, Venlo 1973, 6 blz.)

– Het verzamelen van stempels een dure hobby? (pleidooi voor het verzamelen van 20e-eeuwse nederlandse stempels) (Catalogus regionale postzegeltentoonstelling ‘LIMPHILEX IX’, Venlo 1978, 21 blz.)

– Idem (Catalogus nationale postzegeltentoonstelling ‘Amsterphila’, Amsterdam 1979, 21 blz.)

– Speciale stempels gebruikt in Venlo. (Catalogus regionale postzegeltentoonstelling ‘PHILA 60’, Venlo 1983, 8 blz.)

– Nieuwjaarsstempels, een poging tot catalogisering. (Catalogus tentoonstelling t.g.v. de Limburgse Filatelistendag, Reuver april 1986, 21 blz.)

– Het postkantoor te Venlo en enkele van zijn beheerders in de loop der tijden. (Catalogus regionale postzegeltentoonstelling ‘PHILA 65’, Venlo 1988, 11 blz.)

– Nederlandse postgeschiedenis, lokale en internationale aspecten, 1642-1795 (A.K.S.P., maandblad nr. 142, februari 1992, 15 blz.)

– Idem (KVBP Studiekring Wilrijk, maandblad nr. 216/217, april/mei 1992, 15 blz.)

– Inventarisatie stempels VELDPOST 1 t/m 4 (1831-1834) (A.K.S.P., maandblad nr. 145, mei 1992, 1 blz.)

– Brief met afstandsport en hoog gewicht (A.K.S.P., maandblad nr. 153, maart 1993, 1 blz.)

– Driekleur tussen tricolores. Bijdrage tot de postgeschiedenis van Antwerpen, Gouvernement-Generaal en de Hollandse periode 1814-1832. (KVBP Studiekring Wilrijk, maandblad nr. 224, maart 1993, 32 blz.)

– Brief met winterport (A.K.S.P., maandblad nr. 155, mei 1993, 2 blz.)

– Het handels- en correspondentieverbod tijdens de Spaanse successieoorlog 1703-1704 (K.A.K.S.P., maandblad nr. 156, juni 1993, 3 blz.)

– Postverbinding Nederland-USA tijdens de Franse inlijving. (K.A.K.S.P., maandblad nr. 167, september 1994, 1 blz.)

– Gelijkheid, vrijheid en broederschap en de ommezwaai van zaken in het Vaderland, aspekten van de postgeschiedenis van Nederland tijdens de Franse overheersing 1793-1814. (Catalogus Int. tentoonstelling ‘FEPAPOST ’94’, ’s Gravenhage october 1994, 39 blz.)

– Postbehandeling tijdens de feestdagen (o.a. nieuwjaarsstempels) (K.A.K.S.P., maandblad nr. 171+172 januari+februari 1995, 25 blz.)

– Idem. (KVBP Studiekring Wilrijk, maandblad nr. 261, november 1996, 25 blz.)

– Een interessante cholerabrief uit 1831. (K.A.K.S.P., maandblad nr. 177, september 1995, 2 blz.)

– Een vroege forwarded brief van Antwerpen. (K.A.K.S.P.), maandblad nr. 186, juni 1996, 1 blz.)

– Interdepartementale postverbindingen tijdens de Franse overheersing. (B.P.H., Posthistorama nr. 18, juni 1997, 6 blz.)

– Aspecten van de plattelandspost in Nederland. (K.A.K.S.P., maandblad nr. 200, december 1997, 28 blz.)

– Mijn eerste voorfilatelistische brief: ‘de Hamburger postwagen’. (K.A.K.S.P., maandblad nr.204, april 1998, 1 blz.)

– 75 jaar georganiseerde filatelie in Venlo. (Catalogus regionale postzegeltentoonstelling ‘PHILA 75 Venlo’, Venlo april 1998, 8 blz.)

– The autoplan cancelers (a response), reactie op een artikel van H. Kremers over de autoplan proefstempels van Nederland uit 1931. (Journal of the ASNP volume 22, nr. 4, June 1998, 11/2 blz.)

– Aspekten van de postgeschiedenis van Nederland tijdens de Franse overheersing. De eerste jaren en de gevolgen voor de gebieden buiten de Republiek. (K.A.K.S.P., maandblad nr. 219, november 1999, 32 blz.)

– Briefe nach und über das Grossherzogtum Berg. (DASV, Rundbrief nr. 444, december 1999, 4 blz.)

– Aspects of  the rural mail in the Netherlands. (Journal of the ASNP volume 25, nr. 1, 2000, 27 blz.)

– De portberekening van Nederlandse veldpostbrieven met het AHOL-stempel tijdens de Oostenrijkse successieoorlog (1740-1748) (Notities 26 (2001) 7 blz.)

– Correspondentie tussen Nederland en Frankrijk 1813-1850. (K.A.K.S.P., maandblad nr. 244, april 2002, 29 blz.)

– Stukken uit de postgeschiedenis van Venlo en omstreken (Catalogus regionale postzegeltentoonstelling ‘LIMPHILEX XXXIV’, Venlo november 2003, 14 blz.)

– Idem, (Studiekring Filatelie Antwerpen, maandblad nr. 389, juni 2009, 19 blz.)

– Die besondere Postverarbeitung in der Weihnachts- und Neujahrszeit in den Niederlanden im 20. Jahrhundert. (Symposium Postgeschichte Live Sindelfingen october 2005, 12 blz.)

– Idem, (Nederland onder de loep, Arge Niederlande Rundbrief 173, april 2006, 14 blz.)

– Post tussen Nederland en de Noordse en Baltische staten 1813-1875 (K.A.K.S.P., maandblad nr. 286, juni 2006, 10 blz.)

– Die Postverhältnisse in niederländisch Limburg während der französische Besetzung 1794 bis 1815. (Symposium Postgeschichte Live Sindelfingen october 2006, 31 blz.)

– Idem, (Nederland onder de loep, Arge Niederlande Rundbrief 176, 177, 178, april, augustus, december 2007, 34 blz.)

– Correspondentie tussen Nederland en Spanje, Portugal en Gibraltar

– Samenvatting van de voornaamste regelingen in de Nederlandse postcirculaires, Circulaire 1/1813 – Circulaire 960/1875 en enkele andere bronnen:

– Deel 1 via Frankrijk (K.A.K.S.P., maandblad nr. 333, maart 2011, 24 blz.)

– Deel 2 via Engeland, Pruissen/Duitsland, België (K.A.K.S.P., maandblad nr. 334, april 2011, 14 blz.)

Lidmaatschap

– Nederlandse Academie van Filatelie

– I.V. Philatelica

– Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars

– corresponderend lid van de Belgische Academie van Philatelie (B)

– Studiekring Filatelie Antwerpen (B)

– KPV Land van Waas (B)

– K.A.K.S.P. (B)

– La Marque Postale (B)

– D.A.S.V. (D)

– AEP (F)

Filatelistische functies

– Jurylid                  nationaal (KNBF postgeschiedenis, traditioneel, postwaardestukken, literatuur sinds 1987)

                               internationaal (FIP postgeschiedenis sinds 1995), team leader (sinds 1999)

– Landscommissaris FIP tentoonstellingen in 1998, 2001, 2004, 2008

– Lid filatelistisch comité ‘LIMPHILA ’89’,  ‘OMNIPHILA ’90’, ‘FEPAPOST ’94’ en AMPHILEX 2002

– 2e Secretaris jury ‘FEPAPOST ’94’

– Commissaris-generaal AMPHILEX 2002

– Tot 2010 lid en voorzitter Juryadviescommissie KNBF

– Bureaulid FIP commissie postgeschiedenis 2000-2008 waarvan secretaris 2004-2008

– Redacteur Notities nr. 18 t/m 27

Tentoonstellingen

Nederland eofilatelie

nationaal:                in Nederland: goud (vanaf 1990)

                               in België: goud met grand prix (1993)

internationaal:         goud met grand prix internationaal (FEPA 1992)

                               groot verguld zilver (FIP 1993 en 1995)

                               goud (FIP 1997 en 1999 en 2000)

1-kader

internationaal :        goud (FIP 2004)

Nederland puntstempels

nationaal:                     verzilverd brons (1975) tot groot zilver (1984)

Nederland proefstempels

nationaal                      verzilverd brons (1975)

Literatuur               

Uitgebreide bibliotheek met boeken, catalogi, binnen- en buitenlandse tijdschriften, belangrijke veilingcatalogi op het gebied van postgeschiedenis, tarieven, stempels, voorschriften, postverdragen, postkaarten van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië, Scandinavië, Oostenrijk en andere landen en algemene (historische) werken.