Agenda

De Academie voor Filatelie houdt (minimaal) 4 bijeenkomsten per jaar.

Deze vinden plaats op zaterdagochtend van 10 tot 13 uur in het Bondsbureau van de KNBF (Nieuwe Schaft 23 te Houten).

Agenda 2020  

Voor 2020 zijn de volgende bijeenkomsten gepland :

  • 7 maart 2020
  • 27 juni 2020
  • 19 september 2020
  • 21 november 2020