Home

De Nederlandse Academie voor Filatelie is  op 12 november 1984  opgericht. Zij heeft als doel de filatelie te ontwikkelen en de studie betreffende de filatelie in ons land in de meest ruime zin en het publiceren hierover te bevorderen.

De Academie tracht dit doel onder meer te bereiken door het verspreiden van informatie over de filatelie, waaronder het geven van lezingen en beeldpresentaties en het uitgeven van een periodiek, genaamd Notities van de Nederlandse Academie voor Filatelie.

De Academie is samengesteld uit gewone en ereleden. Leden kunnen Nederlanders of buitenlanders zijn, mits zij het doel en de statuten van de Academie onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de activiteiten van de Academie. Lid worden kan enkel op uitnodiging. Nieuwe leden worden door tenminste 2 bestaande leden voorgedragen en moeten door het bestuur als lid worden toegelaten conform het Reglement van Toelating.

Er vinden jaarlijks 4 bijeenkomsten plaats.  Daarin staat de filatelie centraal. Er wordt een presentatie gegeven en een filatelistische rondvraag gehouden. Die laatste  aan de hand van tevoren ingezonden vragen met een bijbehorende scan van het betreffende item.  Op de vergaderingen kunnen de leden hun kennis met anderen delen en informatie over bepaalde onderwerpen uitwisselen.

Ons privacystatement vindt u hier.

Voor meer informatie over de Academie kunt u contact opnemen met de voorzitter Jan Heijs  of met de secretaris Gerard van Welie.

(website laatst gewijzigd: 3 juli 2024)